Σχετικά με τους Τίτλους Σπουδών 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 4, του ιδρυτικού νόμου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 4521 (ΦΕΚ 38 / τ.Α΄ / 02.03.3018), τίτλο Τ.Ε.Ι. αποκτούν όσοι: 1. Τη χειμερινή περίοδο του ακαδημαϊκού έτους 2018-19, βρίσκονται στο 13ο τυπικό εξάμηνο και άνω, δηλαδή όσοι έχουν υπερβεί τα προβλεπόμενα εξάμηνα σπουδών (δηλαδή οκτώ), προσαυξημένα κατά τέσσερα (4) εξάμηνα. 2. Μέχρι τις 30/9/2018, υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος ΤΕΙ. Επισημαίνεται ότι η δήλωση δεν μπορεί να ανακληθεί.   

© Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, ΤΕΙ Αθήνας, 2006
Η χρήση του περιεχομένου του παρόντος υπόκειται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων.
(http://photography.teiath.gr)