Δίκτυο Αποφοίτων

Δράσεις του δικτύου

Οι δράσεις του δικτύου συμπεριλαμβάνουν διαλέξεις, συναντήσεις, ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Τμήματος και των αποφοίτων, την ανταλλαγή πληροφοριών, απόψεων, γνώσης και εμπειρίας.

Οι Παρουσιάσεις Αποφοίτων εντάσσονται στις δράσεις του Δικτύου και στόχο έχουν, να προβάλλουν πτυχιούχους του Τμήματος με αξιόλογο έργο και συμβολή σε επιστημονικούς, καλλιτεχνικούς και επαγγελματικούς τομείς που σχετίζονται με την ακίνητη και κινούμενη φωτογραφική εικόνα και να καταδείξουν το εύρος των επαγγελματικών πεδίων που σχετίζονται με το αντικείμενο του Τμήματος.

alumni

© Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2018
Η χρήση του περιεχομένου του παρόντος υπόκειται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων.
(http://photography.teiath.gr)