Δίκτυο Αποφοίτων

Το Δίκτυο

Το Δίκτυο Αποφοίτων είναι μια πρωτοβουλία του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, με σκοπό τη δημιουργία ενός πλαίσιου επικοινωνίας για τη διατήρηση της επαφής ανάμεσα στην ενεργή ακαδημαϊκή κοινότητα και στους αποφοίτους του.

Αν είστε απόφοιτος/απόφοιτη του Τμήματος και θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σχετική φόρμα στη σελίδα:
Απόφοιτοι > Δίκτυο Αποφοίτων > Εγγραφή Μελών

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις δράσεις του Δικτύου, επισκεφτείτε τη σελίδα:
Απόφοιτοι > Δίκτυο Αποφοίτων > Δράσεις Δικτύου

© Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2018
Η χρήση του περιεχομένου του παρόντος υπόκειται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων.
(http://photography.teiath.gr)