Ντόμαλης   Πατήρη  Νίκη Χριστοδούλου
 Γιάννης Κόντος  Τσινάργλου Έφη Φωτάκη  Μαρία Σαρρή
  Νίκος Παπαδόπουλος Αλεξάνδρα Μόσχοβη  Βαβανέλλου    
  Κάντας     Κάντας   Κάντας  
    Μαρία Σαρρή Κάντας   Ντόμαλης   Ντόμαλης
      Κάντας