Απόφοιτοι

 

Η διατήρηση της επαφής με τους αποφοίτους θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, καθώς (οι απόφοιτοι) εκπροσωπούν το Τμήμα στην ευρύτερη κοινωνία και λειτουργούν, αυτόματα, σαν δείκτης αξιολόγησής του αλλά καν σαν πηγή ανατροφοδότησης του γενικότερου σχεδιασμού για την επίτευξη της αποστολής του.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, το Τμήμα ανέλαβε την πρωτοβουλία της σύστασης του Δίκτυου Αποφοίτων για την υλοποίηση δράσεων που φιλοδοξούν να αποτελέσουν την απαραίτητη γέφυρα επικοινωνίας με τους πτυχιούχους του Τμήματος αλλά και σημείο αναφοράς στη συνεργασία μας.

© Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2018
Η χρήση του περιεχομένου του παρόντος υπόκειται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων.
(http://photography.teiath.gr)