Ανακοινώσεις

 • Τμήμα | 
 • Προσλήψεις - Προκυρήξεις Θέσεων - Εκλεκτορικά | 
 •  
05-06-2020 : Αξιολόγηση Ακαδ. Υποτρόφων 2020-2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔ ΥΠΟΤΡ 2020-2022
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΒ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, 1. ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟ, 2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕΛΙΚΟ, 3. ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΕΛΙΚΟ.

17-09-2019 : Αξιολόγηση Ακαδ. Υποτρόφων 2018-2019
12-10-2018 : Αξιολόγηση Ακαδ. Υποτρόφων 2018-2019
19-09-2017 : Αξιολόγηση Συνεργατών και Υποτρόφων 2017-2018

Εισήγηση Επιτροπής Αξιολόγησης Συνεργατών και υποψηφίων Πανεπιστημιακών Υποτρόφων για το Ακαδ. Έτος 2017 - 2018

Πρακτικό επιτροπής
Αλφαβητικός Πίνακας Υποψηφίων
Πίνακας Υποψηφίων κατά Σειρά Προτεραιότητας ανά Μάθημα

 Αναρτήθηκε 20/09/2017

12-11-2013 : Σχετικά με την μονιμοποίηση της Μαρκίδου Αναστασίας (Επίκουρη Καθηγήτρια)
07-10-2013 : Σχετικά με την μονιμοποίηση της Μαρκίδου Αναστασίας (Επίκουρη Καθηγήτρια)
12-05-2011 : Σχετικά με την μονιμοποίηση των Βαρδόπουλου Π. & Πάσχου Σ. (Καθηγητών Εφαρμογών)
10-04-2011 : Σχετικά με την μονιμοποίηση του μέλους ΕΠ, Βαρδόπουλου Π. (Καθηγητή Εφαρμογών)
10-04-2011 : Σχετικά με την μονιμοποίηση του μέλους ΕΠ, Πάσχου Σ. (Καθηγητή Εφαρμογών)
31-03-2011 : Σχετικά με την μονιμοποίηση του μέλους ΕΠ, Αποστολόπουλου Ν. (Καθηγητή Εφαρμογών)
18-06-2009 : Προκήρυξη θέσης ΕΠ Βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών στην Καλλιτεχνική Φωτογραφία.
28-05-2009 : Προκήρυξη για πρόσληψη Ε.Π σε θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπ/κών Ειδικών Μαθημάτων για το ακαδ. έτος 2009-2010.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο, πρέπει να είναι αριθμημένα και να υποβληθούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο Τύπο και συγκεκριμένα από την 28-05-2009 έως και την 16-06-2009 (ώρες 09.00 - 13.00) στη Γραμματεία του Τμήματος.

     Περίληψη Προκήρυξης
     Προκήρυξη  
     Αίτηση  
     Έντυπο Bιoγραφικού Σημειώματος 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Με απόφαση του Συμβουλίου τμήματος οι υποψήφιοι Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες για το ακαδ. έτος 2009-2010 θα πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωμένο, σε ψηφιακή μορφή και το έγγραφο "Πίνακας Προσόντων Υποψηφίου", σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.

     Πίνακας Προσόντων Υποψηφίου 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 • Χρησιμοποιήστε τον παραπάνω σύνδεσμο για τοπική αποθήκευση του εγγράφου στον υπολογιστή σας.
 • Συμπληρώστε το έγγραφο και αποθηκεύστε το στον υπολογιστή σας με όνομα εγγράφου το επίθετό σας με λατινικούς χαρακτήρες. (Για παράδειγμα: papadopoulos)

  Προσοχή: Η μεταγραφή των Ελληνικών χαρακτήρων σε λατινικούς θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 743, του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης.

  Σχετιζόμενοι Πόροι:
  - Online Εργαλείο Μεταγραφής Ελληνικών Χαρακτήρων Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 743

 • Εγγράψτε το ψηφιακό αρχείο σε οπτικό δίσκο (CD-R), χρησιμοποιώντας σαν όνομα δίσκου και πάλι το επίθετό σας με λατινικούς χαρακτήρες. Φροντίστε για τη σχετική σήμανση του δίσκου και της συκευασίας του με το ονοματεπώνυμό σας και την ένδειξη: ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2009-2010
 • Υποβάλετε τον οπτικό δίσκο μαζί με τον φάκελο υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος.

 

02-11-2011 : Σχετικά με την μονιμοποίηση του μέλους ΕΠ, Πάσχου Σ. και Βαρδόπουλου Π.

 
© Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2018
Η χρήση του περιεχομένου του παρόντος υπόκειται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων.
(http://photography.teiath.gr)