Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

> Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020
   Πρόγραμμα (τελευταία ενημέρωση 6/03/2020

> Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020 [ Πρόγραμμα ] (25/02/2020)
> Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020 [ Τελικό ] (1/11/2019)
> Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020 [ Απόφαση Δ.Ε. ] (18/07/2019)
> Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2018-2019 [ Πρόγραμμα ] (5/03/2019)
> Χρονοδιάγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2018-2019  [ Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Δ.Ε. ]
> Πρόγραμμα A Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2019  [ Πρόγραμμα ] (τελευταία ενημέρωση 07/02/2019)
> Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2018  [ Πρόγραμμα ] (τελευταία ενημέρωση 25/10/2018)
> Πρόγραμμα B Εξεταστικής Σεπτεμβρίου Εαρινού Εξαμήνου 2018  [ Πρόγραμμα ]
> Πρόγραμμα A Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2018  [ Πρόγραμμα ]
> Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2018  [ Πρόγραμμα ]© Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2018
Η χρήση του περιεχομένου του παρόντος υπόκειται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων.
(http://photography.teiath.gr)