Εργαστήρια

  • Θεσμοθετημένα Εργαστήρια  
Εργαστήριο Διαφημιστικής Φωτογραφίας
 

 Tο Eργαστήριο Διαφημιστικής Φωτογραφίας είναι ενταγμένο στον Τομέα Φωτογραφικών Εφαρμογών και είναι θεσμοθετημένο σε επίπεδο Τομέα.

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Γιώργος Βρεττάκος, Καθηγητής Εφαρμογών

Τηλέφωνο: (210) 538-5426 (εσωτ.: 5426)
Τηλεομοιότυπο: +30 (210) 538-5410
E-mail: photostudio[at]teiath.gr

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου: Εργαστήριο Διαφημιστικής Φωτογραφίας

Εργαστήριο Ψηφιακών Φωτογραφικών Εφαρμογών
 

 Tο Eργαστήριο Ψηφιακών Φωτογραφικών Εφαρμογών (Ε.Ψη.Φ.Ε.) είναι θεσμοθετημένο σε επίπεδο Τομέα, είναι ενταγμένο στον Β Τομέα Μαθημάτων (Τομέας Φωτογραφικών Εφαρμογών) και δραστηριοποιείται, κατά σειρά προτεραιότητας:
- Στην κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τμήματος, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην εργαστηριακή και πρακτική άσκηση των φοιτητών του Tμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
- Στη διεξαγωγή έρευνας για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και την εφαρμογή καινοτομιών σε θέματα μελέτης, παραγωγής, επεξεργασίας, διαχείρισης και παρουσίασης ψηφιακού φωτογραφικού περιεχομένου.
- Στην ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα, επιστημονικούς και πολιτισμικούς φορείς σε θέματα μελέτης και εφαρμογής της φωτογραφικής εικόνας.
- Στην παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον ισχύοντα Οδηγό Χρηματοδότησης της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Αθήνας.

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Κώστας Κολοκυθάς, Επίκουρος Καθηγητής

Τηλέφωνο: +30 (210) 538-5455 (εσωτ.: 5455)
Τηλεομοιότυπο: +30 (210) 538-5410
E-mail: digilab[at]teiath.gr

Εργαστήριο Πολυμέσων
 

Tο Eργαστήριο Πολυμέσων είναι ενταγμένο στον Τομέα Φωτογραφικών Εφαρμογών και είναι θεσμοθετημένο σε επίπεδο Τομέα.

Αναπληρωτής Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Γιάγκος Αθανασόπουλος, Καθηγητής

Βοηθός Εργαστηρίου: Γιαννακοπούλου Παναγιώτα

Τηλέφωνο: (210) 538-5456 (εσωτ.: 5456)
Τηλεομοιότυπο: +30 (210) 538-5410
E-mail: medialab[at]teiath.gr

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου: Εργαστήριο Πολυμέσων

Εργαστήριο ARTEC

http://www.artec.fo.teiath.gr/

(ΦΕΚ 515/ τ. Β΄/ 3-4-2015)

© Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2018
Η χρήση του περιεχομένου του παρόντος υπόκειται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων.
(http://photography.teiath.gr)