Γραμματεία του Τμήματος

Η Γραμματεία του Τμήματος στελεχώνεται από Διοικητικό Προσωπικό και αποστολή της είναι η υποστήριξη της διοικητικής λειτουργίας του Τμήματος.

Αρμοδιότητες
Στα πλαίσια της αποστολής της η Γραμματεία μεριμνά για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Τμήματος, την τήρηση του πρωτοκόλλου και των αρχείων του Τμήματος, την τήρηση των πρακτικών των συλλογικών οργάνων του Τμήματος, την εκτέλεση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων, την παροχή νομικής υποστήριξης στα όργανα διοίκησης του Τμήματος, την κατάρτιση και τήρηση των μητρώων και των ατομικών φακέλων των φοιτητών, την παρακολούθηση της φοίτησης (καταχώρησεις, ανακοινώσεις βαθμολογίας, κ.άλ.), τη χορήγηση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών στους φοιτητές.
Μεριμνά επίσης για τις ορκωμοσίες, τα φοιτητικά δάνεια, τις υποτροφίες, την έκδοση φοιτητικών ταυτοτήτων και γενικά για τη γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος.

Προσωπικό
Μπούνα Ελένη, Προϊσταμένη Γραμματείας

Επικοινωνία
Τηλέφωνο:          (210) 538-5411
Τηλεομοιοτυπία:   (210) 538-5410
Ηλ.Ταχυδρομείο:  phaa@uniwa.gr

Ωράριο Λειτουργίας
Για τους Φοιτητές: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 11:00-13:00
Για το κοινό: Δευτέρα - Παρασκευή, 8:00-14:30

Ενημερωθείτε για τις ανακοινώσεις της Γραμματείας του Τμήματος, από τις Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης Σπουδαστών, του ΤΕΙ Αθήνας.

 

© Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2018
Η χρήση του περιεχομένου του παρόντος υπόκειται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων.
(http://photography.teiath.gr)