Προσωπικό

Μέλη Ε.ΔΙ.Π.

Καράμπελας Κων/νος | Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Πολυχρονιάδου Μαρία | Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

© Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2018
Η χρήση του περιεχομένου του παρόντος υπόκειται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων.
(http://photography.teiath.gr)