Πρακτική Άσκηση

Θέσεις Πρακτικής στο Τμήμα

Οι διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης των σπουδαστών 1 στα εργαστήρια του Τμήματος είναι τέσσερεις.
Για περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες επικοικωνήστε με την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης.

Duis aute irure dolor ut enim ad minim veniam, excepteur sint occaecat. Ut aliquip ex ea commodo consequat. Consectetur adipisicing elit, quis nostrud exercitation sunt in culpa. Velit esse cillum dolore duis aute  Duis aute irure dolor ut enim ad minim veniam, excepteur sint occaecat. Ut aliquip ex ea commodo consequat. Consectetur adipisicing elit, quis nostrud exercitation sunt in culpa. Velit esse cillum dolore duis aute Duis aute irure dolor ut enim ad minim veniam, excepteur sint occaecat. Ut aliquip ex ea commodo consequat. C

1 Υπουργική Απόφαση Ε5/1771/1994, Καθορισμός θέσεων Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών ΤΕΙ, ΦΕΚ 597/1994, τεύχος β

© Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2018
Η χρήση του περιεχομένου του παρόντος υπόκειται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων.
(http://photography.teiath.gr)