Πτυχιακή Εργασία

- Φόρμες, Έντυπα
Διαδικασία
- Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας [ kanonismosPtyxiakis.pdf ]
- Κατάλογος Ενεργειών [ thesisCheckList.doc ]
- Έντυπο Ανάθεσης Πτυχιακής Εργασίας [ thesisAplicationForm.doc ]
 
Εκπόνηση
- Οδηγός Ύφους Πτυχιακής Εργασίας [ thesisFormGuide.doc ]
- Πρότυπο Έγγραφο Πτυχιακής Εργασίας MS-Word  [ thesisTemplate01.dot ]
- Πρότυπο Έγγραφο Πτυχιακής Εργασίας OpenOffice  [ thesisTemplate01.odt ]
- Υπόδειγμα Πτυχιακής Εργασίας   [ thesisSample.pdf ]
Αξιολόγηση
- Φύλλο Aξιολόγησης Εργασίας [ thesisEvalForm.doc ]
- Πρακτικό Τελικής Αξιολόγησης Εξεταστικής Επιτροπής [ thesisAssesFinal.doc ]
Παρουσίαση / Δημοσιότητα
- Οδηγίες Ψηφιακής Τεκμηρίωσης [ thesisDocGuide.doc ]
- Εξώφυλλο Θήκης Οπτικού Δίσκου [ thesisDiskCover.doc ]
- Υποβολή Ανακοίνωσης Παρουσίασης, στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο [ thesisWebPub.doc ]
- Αφίσα Δημοσιότητας [ thesisPoster_info.doc ]
- Σχετιζόμενοι Πόροι
Υπερσύνδεσμοι
- Σχετικά με Οδηγούς Ύφους [ Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας ]
- Πόρος  [ υπερσύνδεσμος ]
- Πόρος  [ υπερσύνδεσμος ]
- Πόρος   [ υπερσύνδεσμος ]
 
© Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2018
Η χρήση του περιεχομένου του παρόντος υπόκειται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων.
(http://photography.teiath.gr)