Πτυχιακή Εργασία

Τράπεζα Θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα διαθέσιμα θέματα πτυχιακών εργασιών τα οποία προτείνονται από τα μέλη Ε.Π. των Τομέων Μαθημάτων[1] του Τμήματος. Στην περίπτωση που κάποιο από τα προτεινόμενα θέματα, σας ενδιαφέρει, επικοινωνήστε με το μέλος Ε.Π.

Τομέας Μαθημάτων Α    (Φωτογραφκών Τεχνικών)

Δρ Τζίμας Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής

Θεματικές Περιοχές: Ιστορία της Φωτογραφίας

1. Φωτογραφία: τέχνη ή τεχνική;
Λίγα χρόνια μετά την εφεύρεσή της η φωτογραφία εκτός από μέσο βιοπορισμού άρχισε να χρησιμοποιείται και ως καλλιτεχνικό μέσο έκφρασης. Σε αυτή της τη διαδρομή συνάντησε τόσο την αμφισβήτηση όσο και την αποδοχή. Όσες πτυχιακές εργασίας διερευνούν ιστορικά την καθιέρωση της φωτογραφίας ως τέχνης είναι ευπρόσδεκτες. Λέξεις 8000, 50 ιστορικά φωτογραφικά παραδείγματα.

2. Αισθητικές τάσεις και ρεύματα
Τι προκάλεσε τον πικτουραλισμό; Γιατί δημιουργήθηκε το γκρουπ f64; Γιατί βρήκε πολλούς και φανατικούς υποστηρικτές η λεγόμενη ''καθαρή'' φωτογραφία; Ποια η σχέση φωτογραφίας και ζωγραφικής, φωτογραφίας και σουρεαλισμού, φωτογραφίας και κινηματογράφου; Τι ονομάσθηκε μεταπολεμικά ''υποκειμενική φωτογραφία''. Οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές για αυτήν τη θεματική θα πρέπει να τεκμηριώσουν την έρευνά τους με 8.000 λέξεις και τουλάχιστον 50 φωτογραφικά παραδείγματα.

3. Βιογραφίες Μεγάλων φωτογράφων
Η ιστορία της φωτογραφίας απαριθμεί πολλούς και καταξιωμένους δημιουργούς που με το έργο τους συνέβαλαν αποφασιστικά στη διάδοση και εξάπλωσή της. Πτυχιακές εργασίες που θα αναδεικνύουν άγνωστες πτυχές του έργου τους, θα διερευνούν απόψεις και πρακτικές τους όπως π.χ. η περίφημη απαφασιστική στιγμή του Cartier-Bresson, η ιδαίτερη θεματολογική προσέγγιση της Nelly's, ο ανθρωποκεντρικός προσανατολισμός του Χαρισιάδη κ.α. θα ενθαρρυνθούν. Λέξεις 8.000, 50 φωτογραφικά παραδείγματα.

Επικοινωνία: ttzimas[at]photo.gr

Δρ Πάσχου Ηώ, Επιστημονικός Συνεργάτης

Θεματικές Περιοχές: Καλλιτεχνική Φωτογραφία, Φωτογραφικές Εφαρμογές

1. Μνήμη, ιστορία, λήθη
Ντουκουμέντο και μυθοπλασία. 


2. To ανοίκειο 
Καλλιτεχνική φωτογραφία. 


3. Σώμα ως γλυπτό 
Καλλιτεχνική φωτογραφία. 

4. Μεικτές τεχνικές και νέες εμπειρίες
Καλλιτεχνική φωτογραφία. 

 

 

Τομέας Μαθημάτων Β   (Φωτογραφiκών Εφαρμογών)

Αντωνιάδης Κωστής, Καθηγητής

Θεματικές Περιοχές: Καλλιτεχνική Φωτογραφία

1. Ανακατασκευάζοντας την πραγματικότητα.
Η φωτογραφία είναι ένα μέσο παραγωγής της πραγματικότητας. Διαμορφώνει την αντίληψή μας γι αυτήν και συχνά παίρνει τη θέση της. Το προτεινόμενο θέμα έχει ώς στόχο τη δημιουργία φωτογραφιών οι οποίες θα παρουσιάζουν μια ανορθόδοξη απεικόνιση της ορατής πραγματικότητας. Τούτο μπορεί να επιτευχθεί κατά τη διαδικασία της φωτογράφισης ή με ψηφιακή επεξεργασία ή και με συνδυασμό των δύο. Οι σπουδαστές καλούνται να παραδώσουν 12-18 φωτογραφίες και ένα κείμενο 1500 λέξεων σχετικό με το ειδικότερο θέμα της εργασίας τους.


2. Οι ξένοι
Η φωτογραφία στην ευρεία της χρήση απεικονίζει πρόσωπα που είναι οικεία στο φωτογράφο και η σχέση αυτή με κάποιο τρόπο εγγράφεται στη φωτογραφία. Το προτεινόμενο θέμα έχει ως στόχο να διερευνήσει τις μορφές απεικόνισης του ξένου. Οι σπουδαστές καλούνται να παραδώσουν 12-18 φωτογραφίες και ένα κείμενο 1500 λέξεων σχετικό με το ειδικότερο θέμα της εργασίας τους.


3. Αποθήκες του χρόνου
Τά σπίτια μας, τα δωμάτια, οι τοίχοι που μας περιβάλλουν σημαδεύονται με την παρουσία μας. Αφήνουμε τα ίχνη μας σε σημεία εμφανή ή απρόσιτα. Κατ’αυτή την έννοια οι οι χώροι μέσα στους οποίους ζούμε μας φωτογραφίζουν. Το προτεινόμενο θέμα έχει ως στόχο την απεικόνιση αυτών των χώρων. Οι σπουδαστές καλούνται να παραδώσουν 12-18 φωτογραφίες και ένα κείμενο 1500 λέξεων σχετικό με το ειδικότερο θέμα της εργασίας τους.


Τα παραπάνω θέματα αποτελούν ευρύτατες ενότητες οι οποίες μετά την παρουσίαση του θέματος θα συζητηθούν και θα εξειδικευθούν. Η τελική διαμόρφωση του θέματος θα γίνεται στο εξής με την συνεργασία του καθηγητή που εποπτεύει την πτυχιακή και θα υποβάλλεται στον Τομέα για έγκριση.

Επικοινωνία: coant[at]teiath.gr

Δρ Αραβαντινός Αθανάσιος, Καθηγητής

Θεματικές Περιοχές: Επιστημονική Φωτογραφία

1. Φωτογράφιση μέσω οπτικού μικροσκοπίου (Photomicrography)
Πρόκειται για πτυχιακή πειραματικού χαρακτήρα, θα γίνει κατανόηση της λειτουργίας ενός οπτικού μικροσκοπίου όπως και ο πειραματικός υπολογισμός των μεγεθύνσεων σε συγκεκριμένα δείγματα αναφοράς. Λήψη φωτογραφιών μέσω του οπτικού μικροσκοπίου OLYMPUS (κυρίως σε μεγεθύνσεις 4x και 10x). Εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής σε διάφορες περιπτώσεις π.χ. δακτυλοσκοπία, διπλοδιαθλαστικά δείγματα κ.α.

2. Αστροφωτογράφιση (Astrophotography)
Λήψη φωτογραφιών με συμβατικές μηχανές σε ουράνιες θεματολογίες (ίχνη αστέρων, επιφάνεια σελήνης κ.α.). Κατανόηση της λειτουργίας του ανακλαστικού τηλεσκοπίου MEADE ETX - 125AT, λήψη φωτογραφιών μέσω του τηλεσκοπίου σε επίγειους αλλά κυρίως ουράνιους στόχους (Σελήνη, πλανήτες κ.α.). Προσδιορισμός της φωτογραφικής μεγέθυνσης, σύγκριση με θεωρητικές τιμές.

3. Στερεοσκοπική φωτογραφία (Stereoscopic Photography)
Κατανόηση του ρόλου της ανθρώπινης, διοφθάλμιας παρατήρησης στις δυο σχεδόν, ανεξάρτητες διαδικασίες όπως η σύγκλιση και η προσαρμογή. Αναφορά στην αρχή λειτουργίας της φωτογραφικής στερεοσκοπίας. Λήψη στερεοσκοπικών φωτογραφικών ζευγών όπου η κατάλληλη θέαση τους, δημιουργεί στον παρατηρητή τρισδιάστατη εντύπωση.

4. Ολογραφία (Holography)
Πρόκειται στην ουσία για την απεικονιστική ολογραφία, δηλαδή την δημιουργία ανακλαστικών (ή διαπερατών) ολογραμμάτων σε τρισδιάστατα αντικείμενα. Ο σπουδαστής θα κατανοήσει τις ολογραφικές διατάξεις και θα δημιουργήσει ο ίδιος τρισδιάστατες απεικονίσεις σε επίπεδα φιλμ ειδικών χαρακτηριστικών. Απαραίτητη προυπόθεση της δημιουργίας ολογραμμάτων είναι η αξιοποίηση της φωτεινής δέσμης από συσκευές laser.

5. Υπεριώδης - Υπέρυθρη φωτογραφία (Ultraviolet - Infrared Photography)
Φωτογράφιση θεμάτων σε περιοχές μηκών κύματος εκτός της ορατής περιοχής (400 - 750nm) του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Αξιοποίηση φίλτρων, φακών, φωτοευαίσθητων φιλμ αλλά και φωτιστικών σωμάτων με ιδιαίτερες χαρακτηριστικές ιδιότητες προκειμένου να επιτρέψουν την προτεινόμενη φωτογράφιση. Εφαρμογές σε εξειδικευμένα αντικείμενα π.χ. γραπτά κείμενα, χαρτονομίσματα, προσχέδια, επιζωγραφίσεις, κ.α.

Σημειώνεται ότι οι προηγούμενες προτεινόμενες θεματολογίες αφορούν ενδεικτικές μόνο περιπτώσεις πτυχιακών εργασιών. Οι επί μέρους γενικές αναφορές δηλώνουν πολύ περιληπτικά τα πλαίσια μέσα στα οποία προτείνεται να κινηθεί η αντίστοιχη πτυχιακή. Θα πρέπει ο κάθε σπουδαστής που ενδιαφέρεται για κάποια (ή κάποιες) συγκεκριμένες θεματολογίες να συνεννοηθεί με τον υπεύθυνο καθηγητή προκειμένου να προσδιορίσουν, αλλά και να διαμορφώσουν από κοινού, τα πλαίσια μέσα στα οποία θα κινηθεί η κάθε πτυχιακή.

Επικοινωνία: thanarav[at]teiath.gr

Κολοκυθάς Κώστας, Επίκουρος Καθηγητής

Θεματικές Περιοχές: Φωτογραφικές Εφαρμογές, Καλλιτεχνική Φωτογραφία, Φωτογραφικό Ντοκουμέντο

1. Καλλιτεχνική Φωτογραφία
Η εργασία αφορά στην παραγωγή πρωτότυπου συνεκτικού φωτογραφικού έργου με ελεύθερη θεματολογία που άπτεται των ενδιαφερόντων των φοιτητών.

*Ατομική ερευνητική εργασία.

2. Εαυτός και Φωτογραφική Απεικόνιση
Η εργασία αφορά στην παραγωγή ενός πρωτότυπου συνεκτικού φωτογραφικού έργου που πραγματεύεται την φωτογραφική απεικόνιση του εαυτού.

*Ατομική ερευνητική εργασία.

3. Αφήγηση | Εικόνα, Ήχος και Κείμενο
Σύγχρονη και ασύγχρονη χρήση φωτογραφικών εικόνων, ήχου, βίντεο και γραπτού λόγου στη δημιουργία αφηγηματικών έργων.
Η εργασία θα αφορά τη συνδιασμένη χρήση φωτογραφικών κινούμενων και ακίνητων εικόνων, ήχων, και γραπτού λόγου για την παρουσίαση ενός θέματος της επιλογής σας.

*Ατομική ή και Ομαδική ερευνητική εργασία (δύο έως και τρεις φοιτητές)

Οι τίτλοι των διαθέσιμων θεμάτων είναι ενδεικτικοί και μπορεί να διαμορφωθούν ανάλογα. Αν κάποιο από τα προτεινόμενα θεματικά πεδία σας ενδιαφέρει, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου για να εξετάσουμε τη διαμόρφωση της τελικής ολοκληρωμένης πρότασης.
Οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν μια δομημένη πρόταση προς έγκριση η οποία και θα υποβληθεί από τον διδάσκοντα για έγκριση στον Τομέα Μαθημάτων.

Επικοινωνία: kkphoto [at] teiath.gr

Μαρκίδου Νατάσσα, Επίκουρος Καθηγήτρια

Θεματικές Περιοχές: Καλλιτεχνική Φωτογραφία, Κριτική Θεωρία

1. Φωτογραφικά υβρίδια
Πρόκειται για μια κατεύθυνση που αφορά στην εξερεύνηση και φωτογραφική αποτύπωση ενός συνδυασμού δύο ή περισσότερων καθιερωμένων φωτογραφικών ειδών όπως για παράδειγμα: Πορτρέτο και Τοπίο Νεκρή Φύση και Τοπίο Διαφημιστική Φωτογραφία και Τοπίο Μόδα και Στιγμιότυπο Νεκρή Φύση και Στιγμιότυπο Διαφημιστική Φωτογραφία και Νεκρή Φύση κτλ.

2. Οργανικό και Ανόργανο ή Φυσικό και Πολιτιστικό.
Η πτυχιακή έχει σαν αντικείμενο την εξερεύνηση και φωτογραφική αποτύπωση δυο μεγάλων κατηγοριών του περιβάλλοντός μας και πως αυτές μπορεί να βρεθούν σε μια σχέση διαλόγου μέσα από μια φωτογραφική ενότητα. 
Παρατήρηση: Η πτυχιακή αυτή δεν αφορά στα ψηφιακά μέσα παρά μόνο σαν βοηθήματα στην βελτίωσης της εικόνας.

3. Ερμηνεύοντας Εικονογραφικά Είδη.
Η πτυχιακή αφορά στην μελέτη και φωτογραφική ερμηνεία εικονογραφικών στερεότυπων από τον χώρο του κινηματογράφου (π.χ. πρότυπα γυναικών διαφορετικών δεκαετιών), των κόμικς ή καρτούν ( π.χ. ήρωες και αντιήρωες), της μόδας ( π.χ. χαρακτηριστικές εικόνες διαφορετικών δεκαετιών, χαρακτηριστικά αντικείμενα ή ατμόσφαιρες), της λογοτεχνίας (εικονογράφηση χώρων ή χαρακτήρων οι οποίοι περιγράφονται στα βιβλία), της διαφήμισης ( π.χ. στερεότυπα στην διαφήμιση της δεκαετίας του 50, 60...) κτλ.

4. Η αναπαράσταση της καθημερινότητας στην σύγχρονη φωτογραφική παραγωγή.
Η αναπαράσταση της καθημερινότητας στην σύγχρονη φωτογραφική παραγωγή σαν μια έκφραση αντίθεσης στο θεαματικό, το φωτογενές και το ηρωικό. Η μελέτη και συζήτηση της επιθυμίας να αναπαρασταθούν οι επαναλαμβανόμενες και μη-άξιες παρατήρησης πτυχές της καθημερινότητας.

Επικοινωνία: natmark[at]teiath.gr

Μαχιάς Γιώργος, Εργαστηριακός Συνεργάτης

Θεματικές Περιοχές: Πολυμέσα

1. Διαδραστικό Παραμύθι. Ιστορία, Video
Ο σπουδαστής θα πρέπει να δημιουργήσει μια δική του Ιστορία (σενάριο, σκηνοθεσία), ή να εικονοποιήσει ένα υπάρχον παραμύθι. Η τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί είναι ελεύθερη (3D, 2 D, συνδυασμός εικόνων κλπ. Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι η διαδραστικότητα. Στην περίπτωση του διαδραστικού video θα πρέπει να γίνει έρευνα στον κατά πόσο ή με ποιο τρόπο είναι εφικτή η διαδραστικότητα ενός video.

2. Παιγνίδι για Η/Υ
Σχεδίαση παιγνιδιού για Η/Υ 3D ή 2 D με δυνατότητα εξέλιξης. Δηλαδή ο σπουδαστής θα παρουσιάσει ένα παιγνίδι με 1 ή 2 επίπεδα δυσκολίας αλλά να έχει την δυνατότητα περαιτέρω εξέλιξης.

3. Πολυμεσική εφαρμογή (Εκπαιδευτική, Εμπορική)
Σχεδίαση εφαρμογής εκμάθησης εκπαιδευτικών θεμάτων (π.χ. Μαθηματικά , χοροι, κλπ), ή e-learning ή ειδικών θεμάτων εκπαίδευσης (Δυσλεξία, αυτισμός, κλπ). Ή προώθηση εταιρείας ή ιδρύματος.

4. Καλλιτεχνική Εφαρμογή
Έρευνα και δημιουργία μέσα από την διαδράση και τα πολυμέσα. Τεχνική ελεύθερη με εστίαση στην καλλιτεχνική δημιουργία

Επικοινωνία: gmachias@hol.gr

1 Οι τελικές διαμορφωμένες προτάσεις πτυχιακών εργασιών υποβάλλονται για έγκριση στον αντίστοιχο Τομέα Μαθημάτων.

- Εγκεκριμένες Πτυχιακές Εργασίες Τομέα Α (Πρ. 22/12-11-2014)

© Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2018
Η χρήση του περιεχομένου του παρόντος υπόκειται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων.
(http://photography.teiath.gr)