Μαθήματα

4060  Αγγλική Ορολογία

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές επαρκείς / ικανές γνώσεις στο σύνολο της δομής της Ξένης Γλώσσας και της εξειδικευμένης ορολογίας ώστε να καλυφθούν οι επικοινωνιακές ανάγκες αυτών (γραπτές / προφορικές) σε επιστημονικό περιβάλλον και να παρακολουθούν την τεχνολογική και επιστημονική εξέλιξη σε διεθνές επίπεδο.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση : Να κατανοούν αυθεντικά κείμενα της ειδικότητάς τους. Να διατυπώνουν προφορικά ή γραπτά τις απόψεις τους στην Ξένη Γλώσσα με βάση τις πληροφορίες, πηγές και άλλα στοιχεία που θα τους δίδονται. Να μεταφράζουν από και προς την Ξένη Γλώσσα, να συνθέτουν κείμενα ειδικότητας και να συμμετέχουν σε προφορική παρουσίαση / συζήτηση επί θεμάτων ειδικότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Ανάλυση και κατανόηση της συνολικής δομής της Γλώσσας με ασκήσεις πάνω σε απλά και μεσαίας δυσκολίας τεχνικά κείμενα που προέρχονται από βιβλιογραφία της Ειδικότητας. Επεξεργασία αυθεντικών κειμένων ειδικότητας. Ανάπτυξη της ικανότητας χρήσης εξειδικευμένων όρων και εφαρμογή των ανωτέρω στην μετάφραση, στη σύνθεση επιστημονικών κειμένων ειδικότητας και στην προφορική παρουσίαση / συζήτηση επί θεμάτων ειδικότητας

6030  Εικαστικές και Σκηνογραφικές Εφαρμογές

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα στοχεύει στο να γεφυρώσει αισθητικά και τεχνικά την αυτοματοποιημένη έμμεση δημιουργία εικόνας με ψηφιακά και αναλογικά τεχνικά μέσα με την εικαστική, δια χειρός, άμεση δημιουργία αποσκοπώντας μέσω της έρευνας και του πειραματισμού στην επίτευξη νέων, αισθητικά, εννοιολογικά και τεχνικά, εικαστικών αποτελεσμάτων στην έκφραση και την εφαρμογή.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Μετά την ολοκλήρωση και των τεσσάρων κύκλων των μαθημάτων ο φοιτητής έχει γνωρίσει θεωρητικά και εργαστηριακά νέες πειραματικές εικαστικές μεθόδους, νέες αισθητικά και τεχνικά, και έχει αποκτήσει τα εφόδια εκείνα που θα του επιτρέψουν να αναζητήσει προσωπικές δημιουργικές οδούς, αξιοποιώντας τις εμπειρίες του δημιουργικά, από το φάσμα της προσωπικής ερμηνείας και έκφρασης έως την εφαρμογή όπως π.χ. την σκηνογραφική επιμέλεια διαφήμισης προϊόντος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Θεωρητικό μέρος: Μορφές Τέχνης, η τέχνη ως πληροφόρηση, η τέχνη στην καθημερινότητα, η τέχνη ως προσωπική έκφραση. Παρατήρηση και οπτική σκέψη. Πειραματική αισθητική και πειραματικές τεχνικές. Η Τέχνη των παιδιών. Παρουσίαση της τεχνικής των: Romare Bearden, Roy Lichtenstein, Rene’ Magritte, Sanford Darling, C. Escher, Louise Nevelson, Chema Madoz κ.α. Minimal Art, Land Art, Conceptual Art. Στοιχεία Σκηνογραφίας. (προϊόν, λογοτεχνία).
Εργαστηριακό μέρος: 1ος κύκλος. Δημιουργία συνθέσεων με την τεχνική του κολλάζ με κύρια ύλη φωτογραφίες εντύπων. 2ος κύκλος. Όπως ο πρώτος όπου ακολουθούν εικαστικές παρεμβάσεις με μικτές τεχνικές και πειραματισμούς. 3ος κύκλος. Εκπόνηση ασκήσεων με πρώτη ύλη πρωτότυπο φωτογραφικό υλικό και εικαστικές επεμβάσεις. 4ος κύκλος. Στοιχεία σκηνογραφίας.

2050  Εισαγωγή στα Ψηφιακά Μέσα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Η εισαγωγή στη δομή και λειτουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, στις εφαρμογές που εστιάζουν κυρίως στην φωτογραφία, καθώς και η γνωριμία με την λειτουργία και τις υπηρεσίες του διαδίκτυου.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς: - Να χειρίζονται τα βασικά στοιχεία του λειτουργικού και της δομής των προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών. - Να χρησιμοποιούν τα βασικά εργαλεία του λογισμικού ψηφιακής επεξεργασίας φωτογραφικής εικόνας Photoshop. - Να αποθηκεύουν και διαχειρίζονται τα κύρια είδη ψηφιακών αρχείων εικόνας. - Να γνωρίσουν τη λειτουργία και την αρχιτεκτονική του. - Να γνωρίσουν τις υπηρεσίες του διαδικτύου και την ορολογία που χρησιμοποιείται γι’ αυτές. - Να αναζητούν και να βρίσκουν πληροφορίες στο διαδίκτυο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Θεωρητικό μέρος: Εισαγωγή στην δομή το λειτουργικό και τα προγράμματα των προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Δημιουργία, αποθήκευση και ανάκληση αρχείων. Ψηφιακή φωτογραφική εικόνα, οπτική και χρωματική ανάλυση της, είδη αρχείων αποθήκευσής της. Πρόγραμμα ψηφιακής επεξεργασίας φωτογραφικής εικόνας. Γνωριμία με το διαδίκτυο.
Εργαστηριακό μέρος: Στο εργαστήριο πραγματοποιούνται ασκήσεις χρήσης των κύριων εργαλείων και εντολών του λογισμικού Photoshop (επιλογές, ρετούς, αλλαγή φόντου, χρωματικές και τονικές αλλαγές, επιχρωματισμός, φίλτρα, επικόλληση, βασικές αρχές επιπέδων και καναλιών).

7030  Επιστημονική Φωτογραφία

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Είναι μάθημα με αποκλειστικό στόχο την διδασκαλία των σπουδαστών σε εξειδικευμένες απεικονιστικές τεχνικές. Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος προϋποθέτει συγκεκριμένη οργανολογία αποτελεί όμως απαραίτητο συμπλήρωμα της θεωρίας.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: - Η κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων του τρόπου φωτογράφησης μιας πραγματικότητας που δεν είναι άμεσα αντιληπτή μέσω των αισθητηρίων της όρασης, π.χ. αντικείμενα πολύ μικρών διαστάσεων (οπτικό μικροσκόπιο) ή αντίστοιχα πολύ μεγάλων (τηλεσκόπιο). - Η διερεύνηση τρόπων φωτογραφικής απεικόνισης σε περιοχές μηκών κύματος αόρατες για τον ανθρώπινο οφθαλμό (υπέρυθρη, υπεριώδη ακτινοβολία). - Η ικανότητα δημιουργίας φωτογραφικών εικόνων από γεγονότα που η ταχύτατη χρονική τους εξέλιξη δεν μπορεί να γίνει άμεσα αντιληπτή. - Η κατανόηση των μηχανισμών – διατάξεων που εξασφαλίζουν μια επιπλέον, χωρική διάσταση σε επίπεδα φιλμ ειδικής κατασκευής (στερεοσκοπικές λήψεις, lenticular οθόνες, ολογραφικές απεικονίσεις).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
Θεωρητικό μέρος: Στερεοσκοπική φωτογραφία, Φυσική της οπτικής ίνας, Ψηφιοποίηση και μεταφορά εικόνας, Οπτική Ολογραφία (Οπτικές διατάξεις, μονή, διπλή δέσμη), Ολογράμματα (ανακλαστικά, διαπερατά), Φωτομικρογραφία, Αστροφωτογράφιση, Φωτογραφία στο αόρατο (IR, UV), Φωτογραφία Kirlian, Φωτογραφία υψηλής ταχύτητας, Στροβοσκοπική φωτογραφία, Θερμογραφία.
Εργαστηριακό μέρος: Ενημέρωση, Χαρακτηριστικά δέσμης φωτός από συσκευή Laser, Οπτικές ίνες, μετρήσεις χαρακτηριστικών, μεταφορά εικόνας, Δακτύλιοι Newton, αντιανακλαστικές επιστρώσεις φακών, Φωτογράφηση μέσω οπτικού μικροσκοπίου, Δημιουργία στερεοσκοπικών εικόνων, παρατήρηση, Ολογραφικές διατάξεις (λήψεις ολογραμμάτων), Ανακλαστικά, διαπερατά ολογράμματα, Κάμερα μικροσκοπικής οπής, Pinhole Camera (δημιουργία φωτογραφιών), Αστροφωτογράφηση.

1030  Θεωρία και Τεχνική Βίντεο Ι

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Το μάθημα στοχεύει να εισάγει τους σπουδαστές στην τεχνολογία του σήματος και του εξοπλισμού βίντεο, στις τεχνικές λήψης με βιντεοκάμερα καθώς και στα βασικά εκφραστικά μέσα της γλώσσας της κινούμενης εικόνας. Δεύτερος βασικός στόχος να συνδέσει τη φωτογραφική επικοινωνία με την επικοινωνία της κινούμενης εικόνας, τονίζοντας τα κοινά σημεία στην πρακτική και στους κώδικες.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση, να κατανοήσουν την αγορά και την τεχνολογία οπτικοακουστικού εξοπλισμού, να αξιολογήσουν φορμαλιστικά ένα οπτικοακουστικό έργο ως προς την εικονοληψία του, να μπορούν να εκτελέσουν τεχνικές λήψεων με βιντεοκάμερα και φωτισμού προκειμένου να ανταποκριθούν σε βασικές εικονοληπτικές επαγγελματικές εφαρμογές (κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων, συνεντεύξεις κλπ), να κατασκευάζουν ένα μικρό έργο στον Η/Υ προκειμένου να παρουσιάζουν τα πλάνα που έχουν γυρίσει,

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό μέρος: Η θεωρητική κατάρτιση χωρίζεται σε δύο ενότητες. Η πρώτη εισάγει, μέσω προβολών και διαλέξεων, στην οπτικοακουστική γλώσσα, εξηγώντας τις διάφορες φόρμες και εσωτερικές δομές που υιοθετούν τα οπτικοακουστικά έργα, και η δεύτερη ασχολείται με τα εκφραστικά μέσα και την τεχνολογία της βιντεοκάμερας. Εργαστηριακό μέρος: Η πρακτική κατάρτιση συνίσταται στην πλήρη εισαγωγή στην τεχνολογία και λειτουργία της βιντεοκάμερας καθώς και στη χρήση των φορητών φωτιστικών σωμάτων, των υποστηρικτικών μηχανισμών της βιντεοκάμερας και των ηχοληπτικών εργαλείων.

2030  Θεωρία και Τεχνική Βίντεο ΙΙ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Το μάθημα εισάγει τους σπουδαστές στις μεθόδους, την τεχνολογία και τις τεχνικές του μοντάζ οπτικοακουστικών έργων, δηλαδή στη διαδικασία επιλογής ως προς τη σειρά και τη διάρκεια των οπτικοακουστικών εικόνων (πλάνων) σε ένα έργο. Δεύτερος βασικός στόχος, η ικανοποιητική εκμάθηση λογισμικού μοντάζ που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επαγγελματικές εφαρμογές στην ελληνική αγορά των στούντιο καθώς και λογισμικού για δημιουργία οπτικών δίσκων (DVD-video κλπ). Τρίτος στόχος, η εισαγωγή των σπουδαστών σε πλήρη αλυσίδα παραγωγής ενός μικρού οπτικοακουστικού έργου, από τη αρχική ιδέα στο τελικό προϊόν.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση, να κατανοήσουν την αγορά software για οπτικοακουστικές εφαρμογές και μοντάζ, να αξιολογήσουν την εσωτερική δομή και σύνδεση των πλάνων καθώς και τη διαμόρφωση του οπτικοακουστικού χρόνου σε ένα οπτικοακουστικό έργο, να ανταποκριθούν ως μοντέρ σε βασικές επαγγελματικές εφαρμογές (κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων, δημιουργία μουσικών κλιπ κλπ), να παράξουν ένα μικρό οπτικοακουστικό έργο από την αρχή ως το τέλος,

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό μέρος: Η θεωρητική κατάρτιση περιλαμβάνει πλήρη ανάλυση, μέσω προβολών και διαλέξεων, των δυνατοτήτων του μοντάζ και της διαμόρφωσης του νέου οπτικοακουστικού χωροχρόνου του έργου. Γίνεται εκτενής παράθεση των τεχνικών και των κανόνων του μοντάζ με αίσθηση συνέχειας και εξετάζονται οι πιο συνηθισμένοι εναλλακτικοί τρόποι μοντάζ (μουσικό μοντάζ, διανοητικό μοντάζ κλπ). Εξετάζεται ακόμη η διαδικασία ντεκουπάζ των σεναρίων και ο τρόπος δημιουργίας storyboard. Εργαστηριακό μέρος: Στο εργαστηριακό μέρος γίνεται συστηματική εκμάθηση, μέσω ασκήσεων, επιλεγμένων λογισμικών επαγγελματικών προδιαγραφών για μοντάζ και δημιουργίας οπτικών δίσκων, καθώς και πρακτική εφαρμογή τους στη δημιουργία ομαδικής ή ατομικής ταινίας που προτείνουν και ετοιμάζουν οι ίδιοι οι σπουδαστές.

3030  Θεωρία και Τεχνική Βίντεο ΙΙΙ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Το μάθημα στοχεύει να εισάγει τους σπουδαστές στα διάφορα είδη οπτικοακουστικών έργων και στη ανάλυση πρακτικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη δημιουργία τους. Εξετάζεται η παραγωγή τόσο “εφαρμοσμένων” οπτικοακουστικών έργων, όσο και πιο πολύπλοκων καλλιτεχνικών μορφών οπτικοακουστικής έκφρασης. Δεύτερος βασικός στόχος η εκμάθηση προχωρημένων τεχνικών και λογισμικού επεξεργασίας κινούμενης εικόνας που επιτρέπει την παραγωγή έργων καλλιτεχνικής, επιστημονικής ή εκπαιδευτικής χρήσης υψηλής ποιότητας.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση, να κατανοήσουν την αγορά και την τεχνολογία του software για εφαρμογές επεξεργασίας κινούμενης εικόνας, να αξιολογήσουν την αφήγηση και δομή των διαφορετικών ειδών οπτικοακουστικών έργων, από τα τηλεοπτικά σήριαλ και τις καλύψεις γάμων ως τον πειραματικό κινηματογράφο και τη βιντεοτέχνη της δεκαετίας του 1990, να μπορούν να πειραματιστούν οι ίδιοι με τις τεχνικές επεξεργασίας κινούμενης εικόνας, compositing κλπ, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο καλλιτεχνικό οπτικοακουστικό προϊόν, που διευρύνει τις εκφραστικές τους δυνατότητες και παράλληλα την εικαστική τους οπτική απελευθερώνοντας την δημιουργική τους φαντασία, να ξεκινήσουν την πορεία τους ως εξειδικευμένοι επαγγελματίες στην εγχώρια και διεθνή αγορά και να απορροφηθούν στα σχετικά στούντιο και εταιρείες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό μέρος: Η θεωρητική κατάρτιση χωρίζεται σε δύο ενότητες. Η πρώτη εισάγει, μέσω προβολών και διαλέξεων, στα εφαρμοσμένα οπτικοακουστικά έργα (βίντεο κοινωνικών εκδηλώσεων, εταιρικά βίντεο, διαφημιστικά, trailer, εκπαιδευτικά βίντεο, ταινίες μυθοπλασίας κλπ) που τα εξετάζει κατά περίπτωση, αφιερώνοντας μια ή δύο διαλέξεις στη φόρμα τους και την πολιτιστική παράδοση του καθενός. Η δεύτερη ασχολείται με πιο καλλιτεχνικές μορφές έκφρασης (έργα βιντεο-τέχνης, καλλιτεχνικός κινηματογράφος, ντοκιμαντέρ κλπ) και την πολιτιστική τους παράδοση. Εργαστηριακό μέρος: Το εργαστηριακό μέρος περιλαμβάνει πλήρη εκμάθηση, μέσω ασκήσεων, επιλεγμένων λογισμικών επαγγελματικών προδιαγραφών για προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας κινούμενης εικόνας, καθώς και τεχνικές λήψης απαραίτητες για την παραγωγή του κατάλληλου υλικού.

5050  Σκηνοθεσία και Μοντάζ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του μαθήματος είναι η διεύρυνση των γνώσεων και της δημιουργικής/κριτικής ικανότητας των σπουδαστών σε σχέση με το σύγχρονο θεωρητικό και κριτικό λόγο. Kείμενα και ταινίες ελλήνων και ξένων θεωρητικών και σκηνοθετών του κινηματογράφου χρησιμοποιούνται προς μελέτη και ανάλυση. Σκοπός των εργαστηριακών ασκήσεων αυτού του μαθήματος είναι η εξερεύνηση και η προσωπική διαχείριση των εννοιολογικών, εκφραστικών και ιδεολογικών μηχανισμών για την δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου έργου

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μέσα από την επιλογή και ανάπτυξη συγκεκριμένων εργασιών οι σπουδαστές πρέπει να μπορούν να οργανώσουν μια παραγωγή βίντεο σε ένα επιλεγμένο σενάριο. Να μπορούν χωρίσουν σκηνές και πλάνα, να μπορούν να διαλέγουν τα κατάλληλα πρόσωπα για να μετουσιώσουν τους ρόλους να μπορούν να χειρίζονται ιδανικά τις κινήσεις της κάμερας και των ιδιαιτεροτήτων των φακών και να μπορούν να μοντάρουν το υλικό τους χρησιμοποιώντας τη ψηφιακή τεχνολογία δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο έργο και ενσωματώνοντας μέσα σε αυτό την δημιουργική τους φαντασία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό μέρος: Η προϊστορία των Οπτικοακουστικών τεχνών και η εφεύρεση του κινηματογράφου. Ο σκηνοθέτης Τζώρτζ Μελίες. Η κινηματογραφική παραγωγή, η δουλειά του διευθυντή φωτογραφίας και η σχέση του με τον σκηνοθέτη, ο ηθοποιός στον κινηματογράφο, δημιουργώντας ένα σενάριο, το πρόβλημα του πλάνου, η αισθητική στον κινηματογράφο, το μοντάζ σαν θεμέλιο της κινηματογραφικής γλώσσας, το μοντάζ (χρόνος-ρυθμός), η σημειολογία στο κινηματογράφο, η Ελληνική κινηματογραφική παραγωγή μέχρι το 1940, ο κοινωνικός ρόλος των οπτικοακουστικών μέσων και η αντιληπτική εννοιολογική τέχνη , η σκηνοθεσία , ο ρολος του σκηνοθέτη σε μια βιντεοπαραγωγή. Εργαστηριακό μέρος: Το εργαστηριακό μέρος περιλαμβάνει πλήρη εκμάθηση, μέσω ασκήσεων, ώστε οι σπουδαστές να μπορούν να οργανώσουν μια παραγωγή βίντεο σε ένα επιλεγμένο σενάριο. Να μπορούν να χωρίσουν σκηνές και πλάνα, να μπορούν να διαλέγουν τα κατάλληλα πρόσωπα για να μετουσιώσουν τους ρόλους, καθώς και να χρησιμοποιούν τεχνικές λήψης απαραίτητες για την παραγωγή του κατάλληλου υλικού.

1020  Τεχνικές Φωτογραφίας Ι

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσει στους σπουδαστές την ασπρόμαυρη αναλογική φωτογραφία, και να τους καταστήσει ικανούς να μπορούν να επιλέγουν τα φωτογραφικά υλικά, να ελέγχουν την έκθεση των φιλμ, να ελέγχουν την λήψη και την εκτύπωση των φωτογραφιών τους, να χειρίζονται τους φωτογραφικούς φακούς, να γνωρίσουν έννοιες όπως η εστιακή απόσταση του φακού, το βάθος πεδίου, ή υπερεστιακή απόσταση του φακού κ.α. και να μπορούν να αξιολογούν τα αποτελέσματα των φωτογραφιών τους .

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: - Η κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων των φωτογραφικών φακών. - Η κατανόηση των βασικών αρχών μιας φωτογράφισης. - Η ικανότητα προσδιορισμού και επιλογής των τεχνικών παραμέτρων της φωτογράφισης που διαμορφώνουν μια καλοτραβηγμένη και καλοεκτυπωμένη φωτογραφία. - Η ικανότητα διάγνωσης σφαλμάτων και παραμορφώσεων στη φωτογραφία με την χρήση λανθασμένων φακών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρητικό μέρος: Βασικοί Τύποι Φωτογραφικών Μηχανών, Αναλογικές – Ψηφιακές. Εστιακή απόσταση του φακού. Ταξινόμηση των φακών (ευρυγώνιος, νορμάλ, τηλεφακός, φακοί ζουμ). Το διάφραγμα, οι ταχύτητες φωτοφρακτών, η ευαισθησία του φιλμ. Όργανα μέτρησης του φωτός – φωτόμετρο – κελβινόμετρο – φλασόμετρο. Ιδιότητες των φωτογραφικών φακών. Υπερεστιακή απόσταση, βάθος πεδίου, παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται. Σκοτεινός θάλαμος και ασπρόμαυρή φωτογραφία. Διαδικασία εμφάνισης ενός ασπρόμαυρου φιλμ, διαδικασία εκτύπωσης μιας ασπρόμαυρης φωτογραφίας, εκτυπώσεις εξ επαφής, φωτογράμματα. Εργαστηριακό μέρος: Υλοποίηση ασκήσεων: φωτόγραμμα, κοντάκτ, εκτύπωση φωτογραφιών από αρνητικά, σωστές και λανθασμένες εκτυπώσεις από σωστά η λάθος αρνητικά, καταγραφή μεγάλου και μικρού βάθους πεδίου, καταγραφή κινούμενου αντικειμένου, ειδικές τεχνικές λήψης και εκτύπωσης ασπρόμαυρων φωτογραφιών, επίδειξη βασικών αρχών ψηφιακής φωτογραφίας.

2020  Τεχνικές Φωτογραφίας ΙΙ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Το μάθημα αποσκοπεί να γνωρίσει στους σπουδαστές την ασπρόμαυρη ψηφιακή φωτογραφία και το ζωνικό σύστημα.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να μετατρέπουν τις έγχρωμες φωτογραφίες που βγάζουν οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές σε ασπρόμαυρες με διαφορετικές τεχνικές, να δημιουργούν ενδιαφέρουσες ασπρόμαυρες φωτογραφίες χρησιμοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία, να μπορούν να φωτομετρούν σωστά με την χρήση του ζωνικού συστήματος όταν χρησιμοποιούν αναλογική και ψηφιακή φωτογραφία και να αξιοποιούν δημιουργικά τις τεχνικές τους γνώσεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Θεωρητικό μέρος: Ψηφιακή Φωτογραφία βασικές τεχνικές, το Ζωνικό Σύστημα στην αναλογική και ψηφιακή φωτογραφία, τρόποι μετατροπής έγχρωμων ψηφιακών φωτογραφιών σε ασπρόμαυρες με την χρήση του Adobe Photoshop, Χρωματισμός μιας α/μ φωτογραφίας με την χρήση του Adobe Photoshop, Ψηφιακή εκτύπωση. Ειδικές τεχνικές Εργαστηριακό μέρος: Ψηφιακή Φωτογραφία βασικές τεχνικές, το Ζωνικό Σύστημα στην αναλογική και ψηφιακή φωτογραφία, τρόποι μετατροπής έγχρωμων ψηφιακών φωτογραφιών σε ασπρόμαυρες με την χρήση του Adobe Photoshop, Χρωματισμός μιας α/μ φωτογραφίας με την χρήση του Adobe Photoshop, Τεχνικες πηγές φωτός,. Ψηφιακή εκτύπωση. Ειδικές τεχνικές.

3020  Τεχνικές Φωτογραφίας ΙΙΙ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Αυτή η σειρά μαθημάτων έχει ως σκοπό την εισαγωγή του σπουδαστή στην έγχρωμη φωτογραφία, τόσο σε θέματα τεχνικής, όσο και σε θέματα αισθητικής .

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές θα πρέπει: - Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της Έγχρωμης φωτογραφίας - Να γνωρίζουν την προσαρμογή του Ζωνικού Συστήματος στην Έγχρωμη Φωτογραφία - Να γνωρίζουν τις χρωματικές εναλλαγές του φυσικού φωτισμού και τη χρωματική ποικιλία των πηγών του τεχνητού φωτισμού. - Να συνθέτουν και να εκτυπώνουν έγχρωμες φωτογραφίες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Θεωρητικό μέρος: Η σειρά μαθημάτων περιλαμβάνει : - Ανασκόπηση της ιστορίας της έγχρωμης φωτογραφίας. - Το χρώμα στη φωτογραφία - Η ψυχολογία του χρώματος – Χρωματικά Συστήματα - Χρωματικοί κύκλοι και οι Σχέσεις μεταξύ των χρωμάτων – Φωτοευαίσθητες Επιφάνειες του έγχρωμου αρνητικού φιλμ και του έγχρωμου θετικού - Το Ζωνικό Σύστημα στην Έγχρωμη Φωτογραφία - Φωτισμός : φυσικό φώς με τις χρωματικές εναλλαγές του, τεχνητό φώς με τις διαφορετικού χρώματος πηγές του - Η (εξισορρόπηση λευκού) στη φωτοχημική και στη Ψηφιακή φωτογραφία -Τα Φίλτρα στην Έγχρωμη Φωτογραφία (Αναλογική και Ψηφιακή Φωτογραφία) - Συνθήκες φύλαξης των έγχρωμων φωτογραφικών υλικών – Άλλες Έγχρωμες Τεχνικές. Εργαστηριακό μέρος: Η σειρά μαθημάτων περιλαμβάνει ειδικές ασκήσεις, ώστε ο σπουδαστής να κατανοήσει το χρωματικό κύκλο στην έγχρωμη φωτογραφία, τη λειτουργία του χρώματος (χαρακτηριστικά και ιδιότητες) ως στοιχείο του περιεχομένου της εικόνας. Η δημιουργία ενός portfolio φωτογραφιών που συνδυάζουν την τεχνική και την αισθητική στις φωτογραφίες του.

4020  Τεχνικές Φωτογραφίας ΙV

Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση χρήσης της τεχνικής μηχανής μεγάλου φορμά, του τεχνητού φωτισμού (φλάς και Tungsten), και ειδικών τεχνικών φωτογράφησης.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

- Η διάκριση των διαφορετικών πηγών φωτισμού και οι αναγκαίες συγκρίσεις σε ακίνητη αλλά και κινούμενη εικόνα. - Ο χειρισμός των φωτιστικών μονάδων στο στούντιο. - Η χρήση των βοηθητικών μηχανισμών - Ο χειρισμός της τεχνικής μηχανής - Η ικανότητα φωτογράφησης με τη χρήση διαφορετικού τύπου φωτιστικών πηγών. - Η τεχνικά άρτια ικανότητα φωτογράφησης τρισδιάστων και διδσδιάστατων θέματων, αρχιτεκτονικών θεμάτων και εσωτερικών χώρων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Θεωρητικό μέρος: Φωτογραφική μηχανή μεγάλου φορμά - Η τεχνική μηχανή: χρήσεις και εφαρμογές - Φυσικός και τεχνητός φωτισμός: ποιοτικά χαρακτηριστικά και εφαρμογές - Φωτογράφιση αρχιτεκτονικών θεμάτων, εσωτερικών χώρων - Αντιγραφή σχεδίων και ζωγραφικών έργων - Τα πολωτικά φίλτρα και η χρήση τους.

Εργαστηριακό μέρος: Η τεχνική μηχανή, κινήσεις φορέα φιλμ και επιπέδου φακών - Οι φακοί, ο κύκλος κάλυψης - Εστίαση - Αρχή του Scheimpflug - Σχηματισμός του ειδώλου: έλεγχος σχήματος ειδώλου, συνδυασμός ελέγχου σχήματος και εστίασης, βάθος εστίασης - έλεγχος παραμορφώσεων, περιορισμοί της τεχνικής μηχανής - Φυσικός και τεχνητός φωτισμός: επιλογή του φωτισμού, έλεγχος του φωτισμού, διαχυτές, ανακλαστήρες, σκληρός και μαλακός φωτισμός και συνδυασμοί - Φωτομέτρηση με συνεχή φωτισμό, υπολογισμός της έκθεσης για την μηχανή μεγάλου φορμά: μέτρηση του κοντράστ του θέματος και έλεγχος αντιθέσεων, πολλαπλές εκθέσεις, σφάλματα αμοιβαιότητας - Αντιγραφή σχεδίων και ζωγραφικών έργων

1010  Φωτογραφία, Θεωρία και Εφαρμογές Ι

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του μαθήματος είναι η περιγραφή πρώτα της φυσιολογίας της οπτικής αντίληψης μέσα από την οποία βλέπουμε τον κόσμο που μας περιβάλλει και έπειτα του αντίστοιχου μηχανισμού αντίληψης που μας επιτρέπει να βλέπουμε και να αναγνωρίζουμε αυτό που περιγράφουν οι φωτογραφικές εικόνες. Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος αποσκοπεί στην εμβάθυνση των παραπάνω θεμάτων με την πραγματοποίηση ασκήσεων που διερευνούν τις σχέσεις της οπτικής αντίληψης και της φωτογραφικής απεικόνισης.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

- Η κατανόηση της σχέσης της μνήμης με την φωτογραφική εικόνα. - Η κατανόηση της αναλογικής φύσης της φωτογραφικής εικόνας και ειδικότερα της φυσιολογίας της οπτικής αντίληψης που επιτρέπει την διαπίστωση ομοιότητας φωτογραφίας και ορατής πραγματικότητας. - Η ικανότητα προσδιορισμού και επιλογής των τεχνικών παραμέτρων της φωτογράφισης που διαμορφώνουν τις συνθήκες διαπίστωσης της ομοιότητας. - Η ικανότητα διάγνωσης σφαλμάτων και παραμορφώσεων στη φωτογραφία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Θεωρητικό μέρος: Σχέση οπτικής μνήμης φωτογραφικής εικόνας. Η φωτογραφία ως ενθύμιο. - H αντίληψη της ορατής πραγματικότητας. Φαινόμενα σταθερότητας της οπτικής αντίληψης. - Η αντίληψη της φυσικής εικόνας. H φυσιολογία της διαδικασίας αντίληψης των φωτογραφικών εικόνων. - Η φωτογραφία και η απεικόνιση της ορατής πραγματικότητας. Aπό την ζωγραφική στη φωτογραφική εικόνα. H προοπτική το φως και ο χώρος. H αναπαράσταση πραγμάτων και καταστάσεων στη φωτογραφία. Εργαστηριακό μέρος: Γραμμές, σχήματα και υφή. Oπτική γωνία. Φωτισμός και αφαίρεση. Η κλίμακα: Δημιουργική διερεύνηση του φαινόμενου μεγέθους των αντικειμένων. Eυκρίνεια: Δημιουργική διερεύνηση της επιλεκτικής εστίασης ενός θέματος.

2010  Φωτογραφία, Θεωρία και Εφαρμογές ΙΙ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Το περιεχόμενο του μαθήματος αποτελεί συνέχεια του αντίστοιχου του προηγούμενου εξαμήνου εστιάζοντας εδώ στη διαδικασία της αντίληψης του φωτογραφημένου θέματος. Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος αποσκοπεί στην εμβάθυνση των παραπάνω θεμάτων με την πραγματοποίηση ασκήσεων που διερευνούν τις σχέσεις της οπτικής αντίληψης και της φωτογραφικής απεικόνισης.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

- Η κατανόηση του μηχανισμού της φωτογραφικής απεικόνισης σύμφωνα με τον οποίο αναπαρίστανται πράγματα και χώροι. - Η κατανόηση των εικονογραφικών συμβάσεων που επιτρέπουν την ορθή αναπαράσταση γεγονότων και καταστάσεων. - Η ικανότητα προσδιορισμού των τεχνκών παραμέτρων της φωτογράφισης (επιλογή του φωτογραφικού κάδρου, της γωνίας λήψης, του χρόνου κτλ) που διαμορφώνουν την φωτογραφική απεικόνιση και πως αυτές επιδρούν στην ανάγνωσή της.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Θεωρητικό μέρος: Βαθμός απεικόνισης, αναλογία και ταυτοποίηση του θέματος. Η έννοια της μεταμόρφωσης μέσα από την αναπαράσταση της πραγματικότητας.- Πεδίο και φωτογραφικό κάδρο. - Φωτογραφικοί φακοί και η απεικόνιση του χώρου. - Τονική και χρωματική απόδοση του θέματος. - Φυσικός και τεχνητός φωτισμός. - Ο χρόνος στη φωτογραφία. Tο φωτογραφικό στιγμιότυπο.- Εικονογραφικές συμβάσεις. Η ανάγνωση της φωτογραφικής εικόνας. Εργαστηριακό μέρος: Η απεικόνιση του χώρου με φακούς διαφορετικών εστιακών αποστάσεων. Διερεύνηση της δυναμικής του φωτογραφικού κάδρου. Η απεικόνιση του χρόνου, η κίνηση του θέματος, το στιγμιότυπο, η αποφασιστική στιγμή. Νυκτερινή φωτογραφία.

3010  Φωτογραφία, Θεωρία και Εφαρμογές ΙΙΙ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του μαθήματος είναι η περιγραφή πρώτα της φυσιολογίας της οπτικής αντίληψης μέσα από την οποία βλέπουμε τον κόσμο που μας περιβάλλει και έπειτα του αντίστοιχου μηχανισμού αντίληψης που μας επιτρέπει να βλέπουμε και να αναγνωρίζουμε αυτό που περιγράφουν οι φωτογραφικές εικόνες. Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος αποσκοπεί στην εμβάθυνση των παραπάνω θεμάτων με την πραγματοποίηση ασκήσεων που διερευνούν τις σχέσεις της οπτικής αντίληψης και της φωτογραφικής απεικόνισης.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

- Η κατανόηση της σχέσης της μνήμης με την φωτογραφική εικόνα. - Η κατανόηση της αναλογικής φύσης της φωτογραφικής εικόνας και ειδικότερα της φυσιολογίας της οπτικής αντίληψης που επιτρέπει την διαπίστωση ομοιότητας φωτογραφίας και ορατής πραγματικότητας. - Η ικανότητα προσδιορισμού και επιλογής των τεχνκών παραμέτρων της φωτογράφισης που διαμορφώνουν τις συνθήκες διαπίστωσης της ομοιότητας. - Η ικανότητα διάγνωσης σφαλμάτων και παραμορφώσεων στη φωτογραφία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Θεωρητικό μέρος: Σχέση οπτικής μνήμης φωτογραφικής εικόνας. Η φωτογραφία ως ενθύμιο. - H αντίληψη της ορατής πραγματικότητας. Φαινόμενα σταθερότητας της οπτικής αντίληψης. - Η αντίληψη της φυσικής εικόνας. H φυσιολογία της διαδικασίας αντίληψης των φωτογραφικών εικόνων. - Η φωτογραφία και η απεικόνιση της ορατής πραγματικότητας. Aπό την ζωγραφική στη φωτογραφική εικόνα. H προοπτική το φως και ο χώρος. H αναπαράσταση πραγμάτων και καταστάσεων στη φωτογραφία. Εργαστηριακό μέρος: Γραμμές, σχήματα και υφή. Oπτική γωνία. Φωτισμός και αφαίρεση. Η κλίμακα: Δημιουργική διερεύνηση του φαινόμενου μεγέθους των αντικειμένων. Eυκρίνεια: Δημιουργική διερεύνηση της επιλεκτικής εστίασης ενός θέματος.

4010  Φωτογραφία, Θεωρία και Εφαρμογές ΙV

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Εξετάζεται η φωτογραφική μηχανή ως συσκευή εικονοποίησης της ορατής πραγματικότητας και περιγράφεται η φύση της δημιουργικής πράξης στη φωτογραφία ανάλογα με τις προθέσεις και τις πεποιθήσεις των φωτογράφων δημιουργών. Εξετάζονται επίσης αναλυτικά οι βασικές αρχές που διέπουν τη μεθοδολογική ανάλυση και ταξινόμηση της φωτογραφικής εικόνας.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Η κατανόηση της έννοιας της φωτογραφικής μηχανής ώς σύνολο των επιλογών που διαμορφώνουν εννοιολογικά και μορφολογικά το φωτογραφικό έργο. - Η ικανότητα αξιολόγησης ενός φωτογραφικού έργου μεσα από τη διερεύνηση των οπτικών δεδομένων που περιέχονται σε αυτό. - Η ικανότητα δημιουργίας φωτογραφικών έργων τα οποία διακρίνονται για τη συνοχή της μορφής και του περιεχομένου τους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Θεωρητικό μέρος: Tο πρόγραμμα της φωτογραφικής μηχανής - Η δημιουργική πράξη στην φωτογραφία - Μεθοδολογία ανάλυσης και αξιολόγησης φωτογραφικών έργων - Η ταξινόμιση και τα είδη της φωτογραφίας - Η φωτογραφία ως καθρέφτης του πραγματικού - Η φωτογραφία ως μεταμόρφωση του πραγματικού - Η φωτογραφία στην εννοιακή τέχνη. - Η φωτογραφία ως εικαστικό υλικό. - H εμφάνιση, ανάπτυξη και εξέλιξη των φωτογραφικών ειδών ανάλογα με τις κοινωνικές συνθήκες και τον πολιτισμικό περίγυρο. Εργαστηριακό μέρος: Τεχνικές και στρατηγικές. - Σκηνοθεσίες - Χρήση αυτοσχέδιων φωτογραφικών μηχανών - Παρεμβάσεις στον μηχανισμό φωτογράφισης - Σκηνοθεσία με το φωτισμό. - Φωτογραφίες μεταξύ τους.

3040  Ψηφιακές Εφαρμογές Ι

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του μαθήματος είναι οι σπουδαστές να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες ανάλυσης και σύνθεσης των εικονοποιητικών συστημάτων, τη μορφή των ψηφιακών εικόνων και τις βασικές αρχές που διέπουν την ψηφιακή επεξεργασία και εκτύπωση των φωτογραφικών εικόνων.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Η κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν την ανάλυση και σύνθεση των ψηφιακών φωτογραφικών εικόνων. - Η κατανόηση της σημασίας της χρωματικής εξισορρόπησης των ψηφιακών συσκευών και η ικανότητα χρήσης των σχετικών προγραμμάτων. - Η γνώση των δυνατοτήτων επεξεργασίας ψηφιακών φωτογραφικών εικόνων και η ικανότητα χρήσης του λογισμικού ψηφιακής επεξεργασίας Photoshop - Η απόκτηση δεξιοτήτων στη ψηφιοποίηση αρνητικών, διαφανειών και φωτογραφικών εκτυπώσεων. - Η απόκτηση δεξιοτήτων στη βελτιστοποίηση των ψηφιακών φωτογραφικών αρχείων και της εκτύπωσής τους σε ψηφιακούς εκτυπωτές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Θεωρητικό μέρος: Εισαγωγή: Από την Αναλογική στην Ψηφιακή Φωτογραφία - Εξοπλισμός για την επεξεργασία της φωτογραφίας - Η έγχρωμη εικόνα - Συστήματα διαχείρισης χρώματος - Υπολογισμός του μεγέθους ψηφιακών αρχείων - Απεικόνιση και μέγεθος της ψηφιακής εικόνας - Ψηφιοποίηση και εκτύπωση: Χρωματική εξισορρόπηση ψηφιοποιητή, οθόνης, και εκτυπωτή - Ψηφιοποίηση και τεχνικές βελτιστοποίησής της - Χρωματική και τονική επεξεργασία - Ψηφιακή επεξεργασία και σύνθεση - Εκτύπωση τελικού έργου. Εργαστηριακό μέρος: Ειδικές χρήσεις εργαλείων και εντολών (εξειδικευμένες επιλογές / μάσκες - ρετούς - διορθώσεις προοπτικής - χρήση φίλτρων - τεχνητή όξυνση - ψηφιοποίηση - χρωματική και τονική επεξεργασία - εκτύπωση).

4040  Ψηφιακές Εφαρμογές ΙΙ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Η μελέτη των επιπτώσεων της εισαγωγής της ψηφιακής τεχνολογίας στη φωτογραφία. Η εξέτασης της εμβέλειας των επεμβάσεων στο περιεχόμενο και τη μορφή των ψηφιακών φωτογραφικών εικόνων. Η περιγραφή των προϋποθέσεων και της μεθοδολογίας της ψηφιακής σύνθεσης φωτορεαλιστικών εικόνων

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Η εμβάθυνση των γνώσεων στις σημαντικές αλλαγές που έφερε στη φωτογραφία η ψηφιακή τεχνολογία. - Η εμβάθυνση των γνώσεων στα προγράμματα επεξεργασίας φωτογραφικών εικόνων. - Η απόκτηση δεξιοτήτων σε τεχνικές λήψης, αξιολόγησης, επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων - Η απόκτηση δεξιοτήτων στην ψηφιακή παραγωγή σύνθετων εικόνων για χρήση σε τομείς όπως εικονογράφηση, διαφήμιση, τέχνες κλπ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Θεωρητικό μέρος: Συσκευές εισόδου: Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή - Σαρωτές, αισθητήρες, μετατροπή αναλογικό - ψηφιακό - αναλογικό, βάθος χρώματος, εύρος πυκνότητας, αρχεία RAW - Συσκευές εξόδου: οθόνες - στοιχεία τεχνολογίας εκτυπώσεων - Παραγωγή σύνθετων ψηφιακών εικόνων, μεθοδολογία λήψης, επιλογής και σύνθεσης. Εργαστηριακό μέρος: Ειδικές χρήσεις προγράμματος επεξεργασίας (επιλογή υλικού - αρχείων, εξειδικευμένες εντολές, μάσκες, ρετούς, προοπτική, φίλτρα, χρωματική - τονική επεξεργασία, επιχρωματισμός) - Ενθέσεις, σύνθεση, αξιολόγηση τελικού αποτελέσματος, εκτύπωση δοκιμίου.

Ιστοσελίδες Μαθήματος
- 4040 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ II (Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open e-Class)

© Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2018
Η χρήση του περιεχομένου του παρόντος υπόκειται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων.
(http://photography.teiath.gr)