Μαθήματα

1060  Ιστορία Τέχνης

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Η διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας της Τέχνης έχει σαν σκοπό να εισάγει τον φοιτητή στον Κόσμο της Τέχνης. Να φέρει τον υποψήφιο δημιουργό, ερευνητή, εκπαιδευτικό Τέχνης σε επικοινωνία με την δημιουργική εικαστική πορεία της Ανθρωπότητας δίνοντας έμφαση στην ζωγραφική, ως πλησιέστερη στο αντικείμενο του Τμήματος που είναι η εικόνα.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Με την ολοκλήρωση του κύκλου των διαλέξεων ο φοιτητής προσλαμβάνει μια ευρύτερη γνώση γύρω από την τέχνη η οποία θα λειτουργήσει ως σημαντικό εφόδιο στην περεταίρω εικαστική του πορεία. Έχοντας αποκομίσει μεγάλο αριθμό σημαντικών πληροφοριών για σχολές, κινήματα, τεχνικές και τεχνοτροπίες και κυρίως έχοντας εμβαθύνει στο έργο επιλεγμένων μεγάλων δημιουργών, πέρα από την καθοριστική προσωπική του καλλιέργεια, εφοδιάζεται με την απαραίτητη γνώση ώστε να τεκμηριώνει μια κριτική προσέγγιση, να βρίσκει σημαντική συνδρομή σε δημιουργικά διλλήματα και κυρίως να ανατρέχει, όποτε αυτό χρειάζεται, σε σημεία αναφοράς διαθέτοντας έτσι μια διαρκή πηγή έμπνευσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Γενικά εισαγωγικά μαθήματα στην Προϊστορική Τέχνη και τον Ελληνικό Κλασικισμό. Ευρεία διαδρομή στην Αναγέννηση. Αναλυτική προσέγγιση στο έργο μεγάλων εκπροσώπων του Ρομαντισμού, Ιμπρεσιονισμού, Συμβολισμού, Φωβισμού, Φουτουρισμού, Κυβισμού, Σουρεαλισμού κ.α. Αναφορές στο έργο κύριων εκπροσώπων της Ελληνικής Ζωγραφικής ανά περίοδο.

 

6060  Οπτική Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Η κατανόηση των βασικών αρχών (δομή και λειτουργία), καθώς και της μεθοδολογίας της οπτικής επικοινωνίας (visual methodology) όπως επίσης και η έννοια του οπτικού αλφαβητισμού (visual literacy). Η συγκριτική προσέγγιση των διαφόρων θεωριών οπτικής επικοινωνίας, από την αρχαιότητα έως σήμερα. Η συζήτηση και εφαρμογή της θεωρίας σε παραδείγματα από τον χώρο της τέχνης, της διαφήμισης και των ΜΜΕ.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

- Να γίνει κατανοητή η έννοια του οπτικού αλφαβητισμού και η σημασία της οπτικής παιδείας καθώς και η δυνατότητα οριοθέτησης αυτής ως προς την τυπική έννοια της εκπαίδευσης. - Να εντρυφήσουν οι σπουδαστές στη διαθέσιμη μεθοδολογία για την ανάλυση και κατανόηση της οπτικής επικοινωνίας εντός του ευρύτερου πλαισίου του οπτικού πολιτισμού. - Να γίνει κατανοητό πώς ο καλλιτέχνης παίρνει θέση και δημιουργεί στο χώρο που διανοίγεται μεταξύ εμπορικού προϊόντος και κοινού, εντός του ευρύτερου σύγχρονου επικοινωνιακού περιβάλλοντος. - Να καλλιεργηθεί η απαραίτητη για κάθε πολίτη της σύγχρονης κοινωνίας της πληροφορίας κριτική αντίληψη μέσω της συνειδητοποίησης της πολυδιάστατης προβληματικής της οπτικής επικοινωνίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες και στη μεθοδολογία της οπτικής επικοινωνίας, συζήτηση του εύρους της προσέγγισης αυτής καθώς και του πολυδιάστατου αντικειμένου της. Ανάλυση των διάφορων ψυχολογικών, κοινωνιολογικών, φιλοσοφικών και πολιτικών παραμέτρων της θεωρίας αλλά και της πράξης της οπτικής επικοινωνίας, όπως και των αντίκτυπων (θετικών ή αρνητικών) που μπορεί αυτές να έχουν στη σχέση ατόμου–κοινωνίας. Η πράξη (εφαρμογή) της οπτικής επικοινωνίας ως νήμα που συνδέει το προιόν και τον κατασκευαστή του, το δημιουργό/καλλιτέχνη και το κοινό, δηλαδή ως μέσον αλλά και ως ρυθμιστής της επικοινωνιακής δημοκρατίας. Συζήτηση και εφαρμογή της θεωρίας σε παραδείγματα από τον χώρο της τέχνης και των ΜΜΕ μέσω ασκήσεων πράξης.

5020  Ψυχολογία Οπτικής Αντίληψης

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Η διερεύνηση της λειτουργίας της αντιληπτικής ικανότητας του ψυχισμού και η εξέταση της εικόνας εν σχέσει με την πραγματικότητα στη βάση του αλγόριθμου επιθυμίας/ φόβου και το «στάδιο του καθρέφτη».

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να οργανώσουν την σκέψη τους ως προς την αντίληψη του εξωτερικού και εσωτερικού τους κόσμου με άξονα την εικόνα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Η εικόνα. Σχέση της εικόνας με την πραγματικότητα. Σχέση εικόνας και επιθυμίας. Σχέση εικόνας και λόγου. Σχέση εικόνας ως προς την εαυτική εικόνα. Σχέση εικόνας ως προς την ταυτότητα. Το βλέμμα. Γενετικοί και οντολογία του Βλέμματος. Τα όρια. Η απόσταση. Το βλέμμα ως συνισταμένη της σχέσης με τον Άλλο. Οι έννοιες του χρόνου και του πένθους. Το βλέμμα ως διά-ζευξη υποκειμενικού – αντικειμενικού.

6061  Δομική Ανάλυση Φωτογραφικής Εικόνας

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του μαθήματος είναι να καταδειχθεί η μετωνυμική και μεταφορική διάσταση της φωτογραφίας ως σημαίνοντος- ενός συμβολικού συστήματος λόγου – του εαυτού και του κόσμου μέσω της λειτουργίας του ψυχικού συστήματος και των μηχανισμών άμυνας του εγώ.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Να γνωρίσουν οι σπουδαστές την ψυχολογική – ψυχαναλυτική διάσταση της φωτογραφίας ως ιδιαίτερη γλώσσα ανάδυσης και ερμηνείας της εσωτερικής και εξωτερικής πραγματικότητας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Η φωτογραφία ως σημαίνον. Οι έννοιες της Μεταφοράς και της Μετωνυμίας. Ο Λόγος και η σιωπή της φωτογραφίας. Το σώμα και το βλέμμα της φωτογραφίας. Η έννοια του ναρκισσισμού και η φωτογραφία. Εισαγωγή στην ψυχοπαθολογία της εικόνας. Προσέγγιση της φωτογραφίας ως μέσου ψυχοθεραπείας. Προσέγγιση της φωτογραφίας ως ερμηνευτικού καθρέφτη του κοινωνικού συμπτώματος ( χρήση διαφανειών, φωτογραφιών & πινάκων ζωγραφικής).

7060  Ιστορία Βίντεο και Οπτικοακουστικών Τεχνών

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Το μάθημα στοχεύει να εισάγει στην εξέλιξη των οπτικοακουστικών τεχνών, από την εφεύρεση του κινηματογράφου ως τις σημερινά τρισδιάστατα έργα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξέλιξη και χρήση του βίντεο, καθώς και στα διάφορα κινήματα τέχνης που εμφανίστηκαν κατά καιρούς στην οπτικοακουστική επικοινωνία.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Μετά το τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση, να κάνουν φορμαλιστική κριτική σε όλα τα επίπεδα ενός οπτικοακουστικού έργου, να κατανοήσουν τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις στα οπτικοακουστικά έργα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Οι διαλέξεις χωρίζονται σε δύο ενότητες. Η πρώτη παραθέτει τη γενική εξέλιξη των οπτικοακουστικής τεχνολογίας και των πολιτιστικών βιομηχανιών, δηλαδή του κινηματογράφου, του ηχητικού κινηματογράφου, της τηλεόρασης, του βίντεο και της βιντεο-τέχνης, των τρισδιάστατων γραφικών κλπ Η δεύτερη ενότητα δίνει έμφαση σε συγκεκριμένα καλλιτεχνικά κινήματα και εκφράσεις που σημάδεψαν τον 20ο αιώνα – από τον πειραματικό κινηματογράφο των πρώτων δεκαετιών ως το δανικό Dogma 95 και τις πρόσφατες εξελίξεις στην βιντεο-τέχνη.

7061  Επιχειρηματικότητα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Η κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της επιτυχούς ανάπτυξης μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς: • Να αντιληφθούν τις βασικές έννοιες της ελεύθερης αγοράς και των λειτουργιών της. • Να κατανοήσουν πως πρέπει να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση και πώς να την οργανώσουν. • Να αντιληφθούν με σαφήνεια την έννοια του παραγόμενου προϊόντος και της παροχής υπηρεσιών και πως θα οργανώσουν τις πωλήσεις και τη διάθεση των προϊόντων τους. • Να αντιληφθούν τη σημασία του οικονομικού προγραμματισμού και της σωστής διαχείρισης της επιχείρησης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Βασικές έννοιες της ελεύθερης αγοράς. Η δημιουργία μιας επιχείρησης και η οργάνωση της. Η κοστολόγηση του παραγόμενου προϊόντος. Η αντιμετώπιση του πελάτη και ο προγραμματισμός των πωλήσεων. Θέματα marketing και επικοινωνίας. Το οργανόγραμμα μιας επιχείρησης και η τήρηση του. Η αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού και η πολιτική τιμών. Μηνιαίος και ετήσιος οικονομικός απολογισμός. Φορολογικά ζητήματα.

© Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2018
Η χρήση του περιεχομένου του παρόντος υπόκειται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων.
(http://photography.teiath.gr)