ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

  1.  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

      2.

  ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 

      3.

  ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 

      4.

  ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 

      5.

  ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ