Υποβολή δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση των εγγραφών των επιτυχόντων