Ανακοινώσεις

 

 

 

Ακολουθούν οι ενότητες  και το περιεχόμενο της ομιλίας:

 

Διαχωρισμός των διαλέξεων σε 3 μονόωρα:

1. PLA
2. Ρητίνη
3. Ποιό επιλέγουμε και σύγκριση

Εισαγωγή στους 3D Εκτυπωτές και το PLA

  • Τι είναι ο 3D Εκτυπωτής;

    • Βασικές αρχές λειτουργίας
    • Ιστορική αναδρομή και εξέλιξη της τεχνολογίας

Τεχνολογία και Λειτουργία των 3D Εκτυπωτών PLA

  • Πώς λειτουργεί ένας 3D Εκτυπωτής PLA;

  • ...
Περισσότερα