ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Κωδικός Μαθήματος:

Π-6070

Semester:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Misc ( ΜΕ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Η γνώση σε θεωρητικό αλλά και σε εργαστηριακό επίπεδο των βασικών φαινομένων της Κυματικής Οπτικής όπως πόλωση, περίθλαση και συμβολή
 • Η κατανόηση των φυσικών φαινομένων που συμβαίνουν κατά την τυπική διαδικασία της φωτογράφησης, μελέτη φωτομετρικών μεγεθών
 • Η ικανότητα ποσοτικοποίησης φωτογραφικών μεγεθών αλλά και η εύρεση – αξιοποίηση των υπολογιστικών σχέσεων στη φωτογραφική απεικόνιση. Μέθοδοι εστίασης, σκόπευσης στις σύγχρονες φωτογραφικές μηχανές.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία
 • Απόκτηση πολύτιμης εμπειρίας από την λειτουργία και τον χειρισμό των μετρητικών διατάξεων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Περίγραμμα

Θεωρία

 • Ανθρώπινη όραση (αρχή λειτουργίας), Σύγκριση ανθρώπινου οφθαλμού – Φωτογραφικής μηχανής
 • Κυματικά χαρακτηριστικά φωτός, φαινόμενα συμβολής, περίθλασης
 • Πόλωση φωτός, ηλιακό φως, φαινόμενα σκέδασης, θέματα ατμοσφαιρικής οπτικής, Νόμος Malus σε γραμμικά πολωτικά φίλτρα,
 • Πόλωση από ανάκλαση
 • Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
 • Οπτική Ίνα, αρχή λειτουργίας, μεταφορά εικόνας
 • Φωτομετρία, βασικά μεγέθη, σχέση ισοφωτισμού, φάσματα φωτιστικών πηγών, Απόδοση φωτιστικών σωμάτων
 • Κάμερα μικροσκοπικής οπής (pinhole), αρχή λειτουργίας, υπολογισμός κατάλληλου ανοίγματος, χρόνοι έκθεσης
 • Στερεοσκοπία (αρχή λειτουργίας), υπολογισμός στερεοσκοπικής βάσης, ζεύγη στερεοσκοπικών εικόνων.
 • Lenticular Οθόνες : τρόποι δημιουργίας, αρχή λειτουργίας. 

 

Εργαστήριο (Ασκήσεις, ενδεικτική αναφορά τίτλων) 

 • Ενημέρωση,
 • Θεωρητική άσκηση (υπολογιστική)
 • Σφάλματα φακών (Σφαιρικότητας, Χρωματικό)
 • Υπολογισμός απόδοσης λαμπτήρα πυράκτωσης
 • Πολική κατανομή φωτεινής πηγής
 • Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας
 • Φράγμα περίθλασης (φάσμα Hg)
 • Ισχύς συστήματος λεπτών φακών (σε επαφή, σε απόσταση)
 • Πόλωση – πολωτικά φίλτρα, επιβεβαίωση του νόμου Malus

Οι Εργαστηριακές ασκήσεις πραγματοποιούνται με πειραματικές διατάξεις όπως φασματοσκόπια, οπτικές τράπεζες, λουξόμετρα, ψηφιακούς αισθητήρες, τροφοδοτικά, ψηφιακά πολύμετρα κ.α.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • ΟΠΤΙΚΗ, Κ. Δ. Αλεξόπουλος, Παν. Εκδόσεις, Αθήνα
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ, Οπτικά Όργανα Απεικόνισης, Π. Δρακόπουλος & Γ. Ασημέλλης, Σύγχρονη Γνώση 2011
 • LIGHT SCIENCE, Thomas D. Rossing et al. Springer 1999
 • OPTICS, E. Hecht et al. Addison, Wesley 1974
 • OPTICS IN PHOTOGRAPHY Kingslake, SPIE, 1992
 • CAMERA TECHNOLOGY, Goldberg, acad. Press, 1992
 • COLOR AND LIGHT IN NATURE 2nd ed. D. K. Lynch et al. Cambridge Univ. Press 2001
 • INTRODUCTION to OPTICS, F. Pedrotti et al. Prent. Hall, 1987