ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ – NEW MEDIA ARTS

Κωδικός Μαθήματος:

Π-7070

Semester:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Misc ( ΜΕ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Γνώση των κινημάτων και των οπτικοακουστικών έργων που εντάσσονται  στον Πειραματικό Κινηματογράφο, τη  Video Art και τα Video Installations.
 • Κριτική ανάλυση οπτικοακουστικών έργων, μέσα από την ιστορία και την εξέλιξη τους, ανακαλύπτοντας συσχετισμούς ή διαφοροποιήσεις. 
 • Ικανότητα αξιολόγησης της δομής, του περιεχομένου  και του τρόπου παραγωγής των διαφορετικών οπτικοακουστικών καλλιτεχνικών έργων.
 • Κατανόηση του ρόλου των νέων τεχνολογιών στα οπτικοακουστικά έργα.
 • Εξοικείωση με τις εξειδικευμένες τεχνικές λήψης και  επεξεργασίας της κινούμενης εικόνας μέσα από τις διαδικασίες compositing.
 • Ικανότητα  οργάνωσης,   πειραματισμού  και διεκπεραίωσης ενός ολοκληρωμένου οπτικοακουστικό προϊόντος προωθώντας την καλλιτεχνική έρευνα. 

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Σχεδιασμός και διαχείριση οπτικοακουστικών έργων 
 • Έρευνα και πειραματισμός πάνω σε εξειδικευμένες τεχνικές λήψης και  επεξεργασίας της κινούμενης εικόνας για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οπτικοακουστικού προϊόντος
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Διεύρυνση  των εκφραστικών εργαλείων και απελευθέρωση της δημιουργικής φαντασίας των φοιτητών
 • Προώθηση της καλλιτεχνικής έρευνας σε συνδυασμό με την εξέλιξη της τεχνολογίας

 

Περίγραμμα

Θεωρία

 • Η νέα ψηφιακή τεχνολογία και οι επιδράσεις της στην σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή.
 • Παρουσίαση διαφορετικών καλλιτεχνικών οπτικοακουστικών έργων με έμφαση στο διάλογο  μεταξύ τους  — σε επίπεδο φόρμας, περιεχομένου, διαδικασιών παραγωγής και πολιτιστικής παράδοσης
 • Η πρώτες εικαστικές πειραματικές ταινίες και η έναρξη της βιντεοτέχνης.
 • Ομοιότητεςδιαφορές μεταξύ των πρώτων πειραματικών ταινιών και της βιντεοτέχνης της πρώτης και δεύτερης περιόδου
 • Ανάλυση έργων σημαντικών καλλιτεχνών
 • H video art των δεκαετιών 1960-1990
 • Ο συνδυασμός της τέχνης του βίντεο και της εγκατάστασης
  • video installationς(βιντεοεγκαταστάσεις).
  • video sculptures (βιντεογλυπτική).
 • Σύγχρονεςμορφέςαφήγησηςστανέαμέσα- NewmediaArt
  • Interactive Media
  • Augmented Reality
  • Video Mappring.

 

Εργαστήριο

 • Εξειδικευμένες τεχνικές  λογισμικού compositing (2d & 3d)
  • motion tracking,
  • motion paths,
  • 3d modeling,
  • διαχείριση τρισδιάστατου χώρου
  • Μάσκες και Keying
 • Τεχνικές εικονοληψίας προσανατολισμένων στην δημιουργία ειδικών εφέ. Βασικές λήψεις στούντιο (green screen)
 • Δημιουργία ολοκληρωμένου έργου
 • Έκθεση σπουδαστών

*Software: Adobe After Effects, Fusion, Nuke, Houdini, 3d studiomax, blender, cinema 4d
*Ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και την διαθεσιμότητα

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Perree Rob, Εισαγωγή στη Βιντεοτέχνη, Εκδ. Σχολή Σταυράκου-Επικοινωνία και Κουλτούρα,1994.
 • Θεοδωράκη Στέλλα, Κινηματογραφικές πρωτοπορίες, εκδ Νεφέλη
 • Hall Doug (Editor), Sally Jo Fifer (Editor), David Bolt (Preface), Illuminating Video : An Essential Guide to Video Art, , Εκδ. Aperture; (June 1, 1991)
 • Archer Michael, Art Since 1960, new edition, Εκδ. Thames & Hudson, world of art
 • Rorimer Anne, New Art in the 60s and 70s, Redefining Reality, Εκδ. Thames & Hudson, world of art
 • Rush Michael, New Media in Late 20th-Century Art (World of Art), Εκδ. Thames & Hudson, world of art
 • Paul Christiane, Digital Art, Εκδ. Thames & Hudson, world of art
 • Rieser Martin (Editor), Zapp Andrea (Editor), New Screen Media: Cinema, Art, Narrative,Εκδ. British Film Inst. (April 2002)
 • London Barbara, Video Spaces (PB), Εκδ. Museum of Modern Art, NY
 • Spielman Yvonne,Video the Reflexive Medium, Εκδ. The MIT Press (2008)
 • Chris Meich- Andrews, A History of Video Art, Εκδ. Berg (2006)
 • Rees A. L., A History of Experimental Film and Video, Εκδ. British Film Inst. (1999)
 • Malcolm Le Grice, Experimental Cinema in the Digital Age, , Εκδ. British Film Inst. (2001)
 • Harries Dan (Editor), The New Media Book, Εκδ. The MIT Press (2002)
 • Manovich Lev,The Language of New Media, Εκδ. The MIT Press  (2001).
 • Chris Meyer and Trish Meyer, After Effects Apprentice: Real World Skills for the Aspiring Motion Graphics Artist (Apprentice Series)
 • Rush, Michael, VIDEO ART, Thames & Hudson, London, 2003