ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

Κωδικός Μαθήματος:

Π-1040

Semester:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Misc ( ΜΓΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το σύνολο των μαθημάτων αποβλέπουν στο να πληροφορήσουν τον φοιτητή και να τον διδάξουν πάνω στις κυρίαρχες συνθετικές αξίες και μεθόδους. Έτσι η ολοκλήρωση των μαθημάτων, θεωρητικών και εργαστηριακών βρίσκει τον υποψήφιο εικονοποιό εξοπλισμένο με τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για την δημιουργία μιας συνθετικά ελεγχόμενης και σωστά δομημένης εικόνας. Η θεωρητική και εργαστηριακή μαθησιακή διαδικασία αναδεικνύει και αναλύει περιοχές στις οποίες ο εικονοποιός θα αναπτύξει την συνθετική του δραστηριότητα με σκοπό την κατανόηση, την προσωπική ερμηνεία και την εφαρμογή ή και την υπέρβαση των κανόνων που σχηματοποιούν την περιπλάνησή του στην αναζήτηση της εικαστικής του ολοκλήρωσης.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Περίγραμμα

Το μάθημα Σύνθεση Εικόνας αποτελεί την εισαγωγή των φοιτητών στην δομική λογική της εικόνας μέσω της ανάλυσης των συνθετικών αξιών και της παράθεσης των συνθετικών μεθόδων της εικονοποιητικής διαδικασίας. Με βάση την αρχή πως κάθε δημιουργική εικόνα, από οποιονδήποτε χώρο-σχολή-εφαρμογή και αν προέρχεται ή προορίζεται, ασχέτως μέσου,τεχνικής, περιεχομένου και θεματογραφίας, πρέπει να στηρίζεται σε κάποια διαδικασία δόμησης, το μάθημα αποσκοπεί στο να προσφέρει προσανατολισμό στις αναζητήσεις του υποψήφιου δημιουργού και να τεκμηριώνει τις συνθετικές επιλογές του με γνώση, αισθητική και εμπειρία.

 

Θεωρητική Ανάλυση και Εργαστηριακές Ασκήσεις

 1. ΣΥΝΘΕΣΗ: Οπτική αντίληψη και πλαισιωμένη εικόνα Η δυναμική του κάδρου
 2. ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ & ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Ανάδειξη και διαχείριση των δυναμικών σημείων της συνθετικής επιφάνειας
 3. ΒΑΣΗ & ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ: Διαφορετικές προσεγγίσεις στήριξης και οριοθέτησης θέματος
 4. ΟΠΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι: Ανάδειξη πρωταγωνιστή σε σύνολο αντικειμένων
 5. ΟΠΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΙ: Ανάδειξη πρωταγωνιστή σε σύνολο ανθρώπινων παρουσιών
 6. ΘΕΜΑΤΙΚΉ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ:􀀁Ολοκλήρωση της αφήγησης μέσω διαχείρισης των ορίων θέματος
 7. ΑΝΤΙΘΕΣΗ Ι: Εικαστική αντιπαράθεση συνθετικών δομικών υλικών
 8. ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΙΙ: Εικαστική αντιπαράθεση αξόνων και κατευθύνσεων
 9. ΚΙΝΗΣΗ Ι: Απόδοση εικαστικής κίνησης και στατικότητας σε αντικείμενα
 10. ΚΙΝΗΣΗ ΙΙ: Απόδοση εικαστικής κίνησης και στατικότητας σε ανθρώπινη φιγούρα
 11. ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ: Είσοδος ετερόκλητων στοιχείων στην σύνθεση και τρόποι αντιμετώπισης
 12. ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ: Αξιοποίηση του πρώτου πλάνου ως οχήματος εισαγωγής του θεατή στο θέμα
 13. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ: Οργάνωση του ρυθμού ανάγνωσης της σύνθεσης

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Χάρης Πρέσσας. Συνθέτοντας-Βασικές Αρχές Εικονοποίησης,  Εκδ. ΙΩΝ
 • Sarah Kent. Σύνθεση, Εκδ. Δεληθανάσης – Ερευνητές
 • Harry Sternberg. Composition: the anatomy of picture making
 • Richard Raskin. Elements of Picture Composition, Aarhus University Press
 • Henry Rankin Poore. Pictorial Composition & the critical judgment of Pictures, Bibliobazzar, LLC
 • Mario Livio. Golden Ratio: The story of Phi, Broadway Books – New York