Απόφοιτοι

Η διατήρηση της επαφής με τους αποφοίτους θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, καθώς (οι απόφοιτοι) εκπροσωπούν το Τμήμα στην ευρύτερη κοινωνία και λειτουργούν, αυτόματα, σαν δείκτης αξιολόγησής του αλλά καν σαν πηγή ανατροφοδότησης του γενικότερου σχεδιασμού για την επίτευξη της αποστολής του.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, το Τμήμα ανέλαβε την πρωτοβουλία της σύστασης του Δίκτυου Αποφοίτων για την υλοποίηση δράσεων που φιλοδοξούν να αποτελέσουν την απαραίτητη γέφυρα επικοινωνίας με τους πτυχιούχους του Τμήματος αλλά και σημείο αναφοράς στη συνεργασία μας.

 

Το δίκτυο

Το Δίκτυο Αποφοίτων είναι μια πρωτοβουλία του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, με σκοπό τη δημιουργία ενός πλαίσιου επικοινωνίας για τη διατήρηση της επαφής ανάμεσα στην ενεργή ακαδημαϊκή κοινότητα και στους αποφοίτους του.

Αν είστε απόφοιτος/απόφοιτη του Τμήματος και θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σχετική φόρμα Εγγραφής Μελών.

 

Δράσεις του Δικτύου

Οι δράσεις του δικτύου συμπεριλαμβάνουν διαλέξεις, συναντήσεις, ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Τμήματος και των αποφοίτων, την ανταλλαγή πληροφοριών, απόψεων, γνώσης και εμπειρίας.

Οι Παρουσιάσεις Αποφοίτων εντάσσονται στις δράσεις του Δικτύου και στόχο έχουν, να προβάλλουν πτυχιούχους του Τμήματος με αξιόλογο έργο και συμβολή σε επιστημονικούς, καλλιτεχνικούς και επαγγελματικούς τομείς που σχετίζονται με την ακίνητη και κινούμενη φωτογραφική εικόνα και να καταδείξουν το εύρος των επαγγελματικών πεδίων που σχετίζονται με το αντικείμενο του Τμήματος.