Αραβαντινός Αθανάσιος

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

thanarav@uniwa.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://users.uniwa.gr/thanarav/

Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1954. Το 1978 αποφοίτησε από το Τμήμα Φυσικής της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το 1982, σαν μεταπτυχιακός υπότροφος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, απέκτησε τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών του με ειδίκευση στην πυρηνική φυσική από το Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών Δημόκριτος.
Το 1985 του απονεμήθηκε από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών διδακτορικός τίτλος σπουδών στην πυρηνική φυσική για τη διατριβή του με θέμα “Συναγωνισμός pn/d σε πυρηνικές αντιδράσεις-Μηχανισμοί αντιδράσεων“. Έχει συγγράψει μεγάλο αριθμό σημειώσεων και εκπαιδευτικών βοηθημάτων, έχει εκδόσει επιστημονικές μονογραφίες, εργασίες του έχουν παρουσιαστεί σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά και έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος σε εγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην πυρηνική φυσική, στην οπτική συμβολομετρία και στην ολογραφία. Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, της Ελληνικής Εταιρίας Πυρηνικής Φυσικής και του American Association of Physics Teachers. Από το 1995 είναι Επιστημονικός Συνεργάτης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.
Ο κ. Αραβαντινός είναι μέλος του Γενικού Τμήματος Φυσικής του ΤΕΙ Αθήνας και είναι Υπεύθυνος των Εργαστηρίων Ολογραφίας, Οπτικής Συμβολομετρίας και του μαθήματος της Επιστημονικής Φωτογραφίας.
Στο Τμήμα Φωτογραφίας διδάσκει από το 1986.