Εργαστήρια

Eργαστήριο
Πολυμέσων

 

Tο Eργαστήριο Πολυμέσων είναι ενταγμένο στον Τομέα Φωτογραφικών Εφαρμογών και είναι θεσμοθετημένο σε επίπεδο Τομέα.

 

Υπεύθυνος Εργαστηρίου

Βαξεβανέρη Όλγα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Επικοινωνία

Τηλ.: 210 538 5456
Fax:  210 538 5410
E-mail: ovaxevan@uniwa.gr

 

Eργαστήριο
Ολογραφίας

 

Tο Eργαστήριο Ολογραφίας είναι ενταγμένο στον Τομέα Φυσικής του Τμήματος Φυσικής – Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών του TEI Αθήνας.

Το Εργαστήριο Ολογραφίας συνεργάζεται ερευνητικά με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στο Ηράκλειο της Κρήτης, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, την Τράπεζα της Ελλάδος (Τμήμα Γραμματείας και Δημοσίων Σχέσεων), το Ίδρυμα Ν. Π. Γουλανδρή, το Νομισματικό Μουσείο της Αθήνας και άλλους φορείς.

Στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου ασκούνται οι σπουδαστές του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών στα πλαίσια του μαθήματος Επιστημονική Φωτογραφία και έχουν εκπονήσει πτυχιακές εργασίες που αφορούν στην απεικονιστική ολογραφία και στην τεχνική της οπτικής συμβολομετρίας.

 

Υπεύθυνος Εργαστηρίου

Δρ. Αραβαντινός Αθανάσιος, Καθηγητής

Επικοινωνία

Τηλ.:     210 538 5875
E-mail: thanarav@uniwa.gr

Eργαστήριο Διαφημιστικής Φωτογραφίας

 

Tο Eργαστήριο Διαφημιστικής Φωτογραφίας είναι ενταγμένο στον Τομέα Φωτογραφικών Εφαρμογών και είναι θεσμοθετημένο σε επίπεδο Τομέα.

 

Υπεύθυνος Εργαστηρίου
Βρεττάκος Γιώργος, Λέκτορας

Επικοινωνία

Τηλ.: 210 538 5426
Fax:  210 538 5410
E-mail: gvrett@uniwa.gr

 

Eργαστήριο Ψηφιακών
Φωτογραφικών Εφαρμογών

 

Tο Eργαστήριο Ψηφιακών Φωτογραφικών Εφαρμογών (Ε.Ψη.Φ.Ε.) είναι θεσμοθετημένο σε επίπεδο Τομέα, είναι ενταγμένο στον Β Τομέα Μαθημάτων (Τομέας Φωτογραφικών Εφαρμογών) και δραστηριοποιείται, κατά σειρά προτεραιότητας:

Στην κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τμήματος, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην εργαστηριακή και πρακτική άσκηση των φοιτητών του Tμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Στη διεξαγωγή έρευνας για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και την εφαρμογή καινοτομιών σε θέματα μελέτης, παραγωγής, επεξεργασίας, διαχείρισης και παρουσίασης ψηφιακού φωτογραφικού περιεχομένου.

Στην ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα, επιστημονικούς και πολιτισμικούς φορείς σε θέματα μελέτης και εφαρμογής της φωτογραφικής εικόνας.

Στην παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον ισχύοντα Οδηγό Χρηματοδότησης της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Αθήνας.

 

Υπεύθυνος Εργαστηρίου
Κολοκυθάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Επικοινωνία

Τηλ.: 210 538 5455
E-mail: digilab@uniwa.gr

Χ