ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ