Πρόγραμμα Σπουδών

ΕΞΑΜΗΝΟ Α

α/α

Κωδικός

Μάθημα

ΚΜ

ΕΜ

Θ

Ε

Σύν.

ΦΕ

ΠΜ

1

Π-1010

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗN ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΜΕΥ

Υ

2

3

5

150

5

2

Π-1020

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΜΓΥ

Υ

2

3

5

150

5

3

Π-1030

ΘΕΩΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΝΤΕΟ Ι

ΜΕΥ

Υ

2

3

5

150

5

4

Π-1040

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΜΓΥ

Υ

2

2

4

150

5

5

Π-1050

ΦΥΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ

ΜΓΥ

Υ

2

2

4

150

5

6

Π-1060

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡAΦΙΑ 

ΜΓΥ

Υ

2

2

4

150

5

 

Σύνολο

     

12

15

27

900

30

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ Β

α/α

Κωδικός

Μάθημα

ΚΜ

ΕΜ

Θ

Ε

Σύν.

ΦΕ

ΠΜ

1

Π-2010

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΩΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΜΕΥ

Υ

2

3

5

180

6

2

Π-2020

ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΜΕΥ

Υ

2

3

5

180

6

3

Π-2030

ΘΕΩΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΝΤΕΟ ΙΙ

ΜΕΥ

Υ

2

3

5

150

5

4

Π-2040

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΜΕΥ

Υ

2

2

4

180

6

5

Π-2050

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΥ

Υ

2

2

4

90

3

6

Π-2060

ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 19ος ΑΙΩΝΑΣ

ΔΟΝΑ

Υ

3

 

3

120

4

 

Σύνολο

     

13

13

26

900

30

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ Γ

α/α

Κωδικός

Μάθημα

ΚΜ

ΕΜ

Θ

Ε

Σύν.

ΦΕ

ΠΜ

1

Π-3010

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΜΕΥ

Υ

3

3

6

180

6

2

Π-3020

ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΜΕΥ

Υ

3

3

6

150

5

3

Π-3030

ΘΕΩΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΝΤΕΟ ΙΙΙ

ΜΕΥ

Υ

2

3

5

150

5

4

Π-3040

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΥ

Υ

2

3

5

150

5

5

Π-3050

ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 20ος ΑΙΩΝΑΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΔΟΝΑ

Υ

3

 

3

120

4

6

Π-3060

ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΝΤΕΟ

ΜΓΥ

Υ

2

2

4

150

5

 

Σύνολο

     

15

14

29

900

30

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ Δ

α/α

Κωδικός

Μάθημα

ΚΜ

ΕΜ

Θ

Ε

Σύν.

ΦΕ

ΠΜ

1

Π-4010

ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΕΥ

Υ

3

3

6

180

6

2

Π-4020

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΥ

Υ

3

3

6

150

6

3

Π-4030

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ I

ΔΟΝΑ

Υ

3

 

3

90

4

4

Π-4040

ΣΥΝΘΕΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

ΜΕΥ

Υ

2

3

5

150

5

5

Π-4060

ΑΡΧΕΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ

ΜΓΥ

Υ

1

2

3

120

5

6

Π-4050

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΝΤΑΖ

ΜΓΥ

Υ

2

2

4

120

4

 

Σύνολο

     

14

13

27

900

30

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ Ε

α/α

Κωδικός

Μάθημα

ΚΜ

ΕΜ

Θ

Ε

Σύν.

ΦΕ

ΠΜ

1

Π-5010

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΕ

Υ

3

3

6

180

6

2

Π-5020

ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΔΟΝΑ

Υ

3

 

3

120

4

3

Π-5030

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΕ

Υ

3

2

5

180

6

4

Π-5040

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

ΜΕ

Υ

2

2

4

150

5

5

Π-5050

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜ/ΓΡΑΦΟΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

ΜΕΥ

Υ

3

3

6

150

5

6

Π-5060

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΙΙ

ΔΟΝΑ

Υ

3

 

3

120

4

 

Σύνολο

     

17

10

27

900

30

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ

α/α

Κωδικός

Μάθημα

ΚΜ

ΕΜ

Θ

Ε

Σύν.

ΦΕ

ΠΜ

1

Π-6010

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΜΕ

Υ

3

3

6

150

5

2

Π-6020

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ Ι

ΜΕ

Υ

2

2

4

150

5

3

Π-6030

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΜΕΥ

Υ

2

2

4

120

4

4A

Π-6050

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΜΕ

ΕΥ

2

2

4

150

5

4B

Π-6051

ΦΩΤΟΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΕ

ΕΥ

2

2

4

150

5

5

Π-6060

ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΜΓΥ

Υ

3

 

3

90

3

6

Π-6040

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

MEY

Υ

2

2

4

120

4

7A

Π-6070

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ME

EY

3

2

5

120

4

7B

Π-6080

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΒΙΝΤΕΟ

ΜΕ

2

3

5

120

4

 

Σύνολο

     

21

18

39

900

30

Σύνολο Μαθημάτων 7. Παρέχονται 9.
Ο Φοιτητής επιλέγει ένα μάθημα από τα 4Α-4Β και ένα από τα 7Α-7Β.

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ

α/α

Κωδικός

Μάθημα

ΚΜ

ΕΜ

Θ

Ε

Σύν.

ΦΕ

ΠΜ

1

Π-7010

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΜΕ

Υ

2

3

5

150

5

2

Π-7020

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΙΙ

ΜΕ

Υ

2

2

4

150

5

3A

Π-7030

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΕΥ

3

2

5

180

6

3B

Π-7070

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ – NEW MEDIA ARTS

ΜΕ

2

3

5

180

6

4A

Π-7050

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕ

ΕΥ

2

2

4

180

6

4B

Π-7051

NTOKOYMENTO – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

ΜΕ

ΕΥ

2

2

4

180

6

5

Π-7060

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΔΟΝΑ

Υ

3

 

3

90

3

6

Π-7040

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

MEY

Υ

2

2

4

150

5

 

Σύνολο

     

18

16

34

900

30

Σύνολο Μαθημάτων 6. Παρέχονται 8.
Ο Φοιτητής επιλέγει ένα μάθημα από τα 3Α-3Β και ένα από τα 4Α-4Β.

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ Η

α/α

Κωδικός

Μάθημα

ΚΜ

ΕΜ

Θ

Ε

Σύν.

ΦΕ

ΠΜ

1

Π-8090

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Υ

     

300

15

2

Π-8091

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

ΕΥ

       

15

3A

Π-8010

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

 

ΕΥ

2

3

5

150

5

3B

Π-8020

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

 

EY

2

2

4

150

5

4A

Π-8030

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

 

EY

2

2

4

150

5

4B

Π-8040

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

 

ΕΥ

2

2

4

150

5

5

Π-8050

ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

 

ΕΥ

2

 

2

150

5

 

Σύνολο

     

10

9

19

900

30

Σύνολο μαθημάτων 4. Παρέχονται 7.
Ο Φοιτητής επιλέγει είτε Πρακτική Άσκηση 3μηνης διάρκειας, είτε ένα Μάθημα από τα 3Α-3Β, ένα από τα 4Α-4Β και το Μάθημα 5.

 


 

Γενικό Σύνολο Μαθημάτων που παρέχονται 54.
Ο Φοιτητής περατώνει τις σπουδές του με 45-47 μαθήματα (ανάλογα αν επιλέξει Πρακτική Άσκηση ή αντί αυτής 3 μαθήματα του Η΄ Εξαμήνου).