Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυνόη

 

Οδηγίες κατάθεσης Πτυχιακής Εργασίας

 

 

Δήλωση Συγγραφέα Πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

 

 

α) Διευκρίνιση

β) Διευκρίνιση 

                γ) Παράδειγμα συγγραφής για τις τρεις πρώτες σελίδες μιας Πτυχιακής Εργασίας