Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυνόη

 

pdf icon

Οδηγίες κατάθεσης Πτυχιακής Εργασίας

 

 

doc icon

Δήλωση Συγγραφέα Πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

 

 

pdf iconα) Διευκρίνιση

β) Διευκρίνιση 

                γ) Παράδειγμα συγγραφής για τις τρεις πρώτες σελίδες μιας Πτυχιακής Εργασίας