Επικοινωνία

Πρόεδρος  του Τμήματος

Τζίμας Δημήτριος

Email : tzimasd@uniwa.gr

 

Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος

Μπούνα Ελένη

Τηλ .: 210 538 5411, 210 5385410

(Εργάσιμες ημέρες, 8: 00-14: 00)         

Email: phaa@uniwa.gr – foto@uniwa.gr