Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Φωτογραφία: Έρευνα και Μεθοδολογία» του  Τμήματος Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού έχει ως  αντικείμενο την εκπαίδευση φοιτητών σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο πεδίο των φωτογραφικών σπουδών και εφαρμογών της φωτογραφικής εικόνας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα «Φωτογραφία: Έρευνα και Μεθοδολογία»