Πρακτική

Προκήρυξη 10 θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ – Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών

 
Για κάθε ενδιαφερόμενο θα διεξάχθεί  ενημέρωση την Τετάρτη 6/12/23 στις 1730 στην αίθουσα Κ8.215