Τμήμα Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης & Καινοτομίας

 

Το Τμήμα Διασύνδεσης (Εκπαίδευσης-Παραγωγής), Διαμεσολάβησης και Καινοτομίας  (ΤΔΔΚ) της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, ενδεικτικά:  

  • Διευκολύνει και συστηματοποιεί την επικοινωνία των φοιτητών/πτυχιούχων με ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για την εύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης/εργασίας-τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,  
  • ενημερώνει για μεταπτυχιακές σπουδές, υποτροφίες, κατατακτήριες εξετάσεις, επιμορφωτικά σεμινάρια, επαγγελματικά δικαιώματα,  
  • διοργανώνει ενημερωτικές ημερίδες, ημέρες σταδιοδρομίας, εκθέσεις,  
  • παρακολουθεί μέσω μελετών την επαγγελματική πορεία των αποφοίτων και την τάση και τις προοπτικές στην αγορά εργασίας,  
  • παρέχει ατομικές, ομαδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για σύνταξη Β.Σ., Συνοδευτικής Επιστολής, Προετοιμασία συνέντευξης επιλογής καθώς και την δυνατότητα χορήγησης  ψυχομετρικών τεστ. 
  • υλοποιεί δράσεις mentoring

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το Τμήμα Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης και Καινοτομίας (Γραφείο Διασύνδεσης) επισκεφτείτε τον νέο μας ιστότοπο http://clio.uniwa.gr    και δηλώστε την προτίμησή σας στην σελίδα κοινωνικής δικτύωσης μας στο Facebook Τμήμα Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης & Καινοτομίας ΠΑΔΑ.  

 

Υποδεχόμαστε οποιονδήποτε θέλει να επωφεληθεί από τις υπηρεσίες μας, στο Τμήμα Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης και Καινοτομίας  καθημερινά 9:30-16:30 στην Πανεπιστημιούπολη του Αρχαίου Ελαιώνα, στο Συνεδριακό Κέντροαίθουσα 4.