Για τα εργαστήρια του μαθήματος του ΣΤ’ εξαμήνου Σύγχρονες Φωτογραφικές Προσεγγίσεις (6010)

Για τα εργαστήρια του μαθήματος του ΣΤ’ εξαμήνου Σύγχρονες Φωτογραφικές Προσεγγίσεις (6010)

Τα εργαστήρια του μαθήματος του ΣΤ’ εξαμήνου Σύγχρονες Φωτογραφικές Προσεγγίσεις
(6010), με διδάσκοντα τον Δρ Πάρι Πετρίδη θα πραγματοποιούνται στην αίθουσα Κ8 213
και τις ώρες 14:30-17:30 & 17:30-20:30 μέχρι και τις 17/06/2022.

Παρακαλείστε όπως στείλετε το πορτφόλιό σας, η, στην περίπτωση μεταφοράς από άλλο
εργαστήριο, την πρόοδό σας στη διεύθυνση ppetridis@uniwa.gr .

Προδιαγραφές:

15-20 εικόνες
Format: jpg (όχι pdf ή powerpoint)
Διαστάσεις: 1500px η μεγάλη πλευρά
Ανάλυση: 72ppi
Συμπίεση: zip
Τρόπος αποστολής: WeTransfer
Καταληκτική ημερομηνία αποστολής: Πέμπτη 12/05/2022, 24:00