ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ