Ορισμός εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π και αναπληρωτή αυτού στην Κοσμητεία της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού