ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ