Πίνακας Αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών