Πίνακας αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης του τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών