Προκήρυξη θέσεων για Σπουδές στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/ Κλασική Κινητικότητα, για το Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024