Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Πράξης «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Π.α.Δ.Α. 2020 – 2021»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Πράξης «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Π.α.Δ.Α. 2020 – 2021»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 με την Ενσωμάτωση Ενισχυτικής Διδασκαλίας Επιπρόσθετα των Κύριων Διαλέξεων».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ