“Πρόσκληση Εθελοντικής Υποστήριξης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ξιφασκίας Αθλητών με Αναπηρία 2022” – ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ