ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

Π-4010

Semester:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Misc ( ΜΕΥ )

Ώρες:

6

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Κατανόηση των βασικότερων θεωριών που διαμόρφωσαν και διαμορφώνουν στις μέρες μας εννοιολογικά και μορφολογικά το φωτογραφικό έργο.
 • Μελέτη και κατανόηση του κριτικού λόγου για την φωτογραφία μέσω των σημαντικότερων θεωρητικών κειμένων που έχουν γραφτεί.
 • Προσανατολισμός στην κριτική ανάγνωση και τις ιστορικές γνώσεις που απαιτούνται για την κατανόηση των πρακτικών παραγωγής φωτογραφικών έργων.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για ανεξάρτητη και προσωπική μάθηση.
 • Ικανότητα σκέψης και δημιουργίας δομημένων εννοιών.
 • Ικανότητα  οργάνωσης  και διεκπεραίωσης μιας ολοκληρωμένης έρευνας.
 • Iκανότητα παραγωγής φωτογραφικών σειρών οι οποίες σχετίζονται τόσο εννοιολογικά όσο και υφολογικά. 
 • Ικανότητα κριτικής ανάλυσης του τρόπου εργασίας και των τελικών  αποτελεσμάτων.
 • Ώσμωση σε μια πλούσια, ποικίλη, προκλητική, πειραματική και πνευματική μελέτη της παραγωγής φωτογραφικού έργου.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Περίγραμμα

Θεωρία

 • Η  φωτογραφική αναπαράσταση μιας χώρας: Το παράδειγμα της Άμεσης καταγραφής στις Ηνωμένες Πολιτείες.
 • Φωτογραφία: Τέχνη και ντοκουμέντο. Το παράδειγμα της περιοδικής έκδοσης Aperture  (1952-1976) και η φωτογραφία ντοκουμέντου της έκθεσης
 • Η Οικογένεια του Ανθρώπου (Family of Man, 1955).
 • Παρατήρηση και ταξινόμηση: Η Νέα Αντικειμενικότητα και η αναβίωση της  στην σύγχρονη φωτογραφική παραγωγή.
 • Οι φωτογραφικές πρακτικές των κινημάτων της ιστορικής πρωτοπορίας στην Ευρώπη (Νταντά, Σουρεαλισμός, Φουτουρισμός, Κονστρουκτιβισμός, Παραγωγισμός).
 • Ο Καλλιτέχνης ως Παραγωγός στο πλαίσιο της ιστορικής πρωτοπορίας.
 • H έννοια της Αύρας και του Οπτικού Ασυνείδητου στο συγγραφικό έργο του Walter Benjamin.
 • Αναπαριστώντας την κοινωνία: Το παράδειγμα της Ουμανιστικής Φωτογραφίας (1945-1960).
 • Υποκειμενική Φωτογραφία (Subjective Photography) και η θεωρία του Βιζουαλισμού.
 • Η θεωρία της Αντι-όρασης.
 • Το πρόγραμμα της μηχανής και η δημιουργική πράξη στην φωτογραφία.
 • Φωτογραφία και Εννοιολογική τέχνη.
 • Μελέτη της πρακτικής του φωτογράφου-σκηνοθέτη, ο οποίος δημιουργεί μιας εικόνα ex nihilo και της πρακτική του φωτογράφου- συλλέκτη ο οποίος επιλέγει εικόνες από την πραγματικότητα που τον περιβάλλει.

 

Εργαστήριο

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος στοχεύει στην ανάπτυξη σκηνοθετικών στρατηγικών, ανάμεσα τους η χρήση αυτοσχέδιων φωτογραφικών µηχανών, πλαστικών μηχανών μιας χρήσεως, pinhole, παλιάς τεχνολογίας κτλ. και οι παρεµβάσεις στον µηχανισµό φωτογράφισης, πειραματισμοί με διαφορετικούς  φωτισμούς όπως σημειακός φωτισμός, η χρήση διαφορετικού τύπου αρνητικών, χαρτιών ή άλλων υλικών εκτύπωσης της εικόνας.

Ζητούμενο είναι η ανάπτυξη μιας φωτογραφικής ενότητας όπου εξετάζεται η φωτογραφική µηχανή ως συσκευή εικονοποίησης της ορατής πραγµατικότητας με έμφαση στην δημιουργική πράξη. Το εργαστήριο ενθαρρύνει την δημιουργία εικόνων οι οποίες διακρίνονται από πειραματισμούς με διάφορες οπτικές, υλικά ή μηχανές. 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Αντωνιάδης Κωστής, Λανθάνουσα Εικόνα, Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, 3η Αναθεωρημένη Έκδοση, 2014.
 • Μαρκίδου Νατάσσα, Φωτογραφία: Κριτικές Αναγνώσεις, Ιδιωτική  Έκδοση, 2015.
 • Berger John, H Εικόνα και το Βλέμμα, Μεταίχμιο, 2011.
 • Benjamin, W., Για το Έργο Τέχνης/Τρία Δοκίμια, Εκδόσεις Πλέθρον, 2013.
 • Benjamin, W., Ο Συγγραφέας ως Παραγωγός, Εκδόσεις Πλέθρον, 2017.
 • Bright Susan, Art Photography Now, Thames and Hudson, 2011.
 • Campany, D., Art and Photography, London: Phaidon Press, 2003.
 • Cotton Charlotte, The Photograph as Contemporary Art, London: Thames and Hudson, 2004.
 • Flusser Vilem, Προς μια Φιλοσοφία της Φωτογραφίας, University Studio Press, 2015.
 • Frizot, M. (επιμ.), A New History of Photography, Koln: Koneman, 1994.
 • Godfrey, T., Εννοιολογική τέχνη, Εκδόσεις Καστανιώτης, 2001.
 • Jaeger, Anne-Celine, Image Makers Image Takers, Thames and Hudson, 2007
 • Jeffrey Ian, Φωτογραφία: Συνοπτική Ιστορία, Εκδόσεις Φωτογράφος, 1997.
 • Lemagny, J.C. and Rouille, A. (επιμ.) A History of Photography. London: Cambridge University Press, 1987.
 • Mora, G. Photo Speak: A Guide to the Ideas, Movements, and Techniques of Photography, 1839 to the Present, New York: Abbeville Press, 1998.
 • Sontag Susan, Περί Φωτογραφίας, Εκδόσεις Φωτογράφος, 1993.
 • Wells Liz, Εισαγωγή στη Φωτογραφία, Εκδόσεις Πλέθρον, 2007.