ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

Π-1060

Semester:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Misc ( ΜΓΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Σκοπός του Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσει στους φοιτητές την ασπρόμαυρη και έγχρωμη αναλογική φωτογραφία, και να τους καταστήσει ικανούς να μπορούν να επιλέγουν τα φωτογραφικά υλικά, να ελέγχουν την έκθεση των φιλμ, να ελέγχουν την λήψη και την εκτύπωση των φωτογραφιών τους, να χειρίζονται τους φωτογραφικούς φακούς, να γνωρίσουν έννοιες όπως η εστιακή απόσταση του φακού, το βάθος πεδίου, ή υπερεστιακή απόσταση του φακού κ.α. και να μπορούν να αξιολογούν τα αποτελέσματα των φωτογραφιών τους.

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Η κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων των φωτογραφικών φακών.
 • Η κατανόηση των βασικών αρχών μιας φωτογράφισης με αναλογική μηχανή.
 • Η ικανότητα προσδιορισμού και επιλογής των τεχνικών παραμέτρων της φωτογράφισης που διαμορφώνουν μια καλοτραβηγμένη και καλοεκτυπωμένη φωτογραφία.
 • Η ικανότητα διάγνωσης σφαλμάτων και παραμορφώσεων στη φωτογραφία με την χρήση λανθασμένων φακών.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Περίγραμμα

Θεωρητικό μέρος

 • Βασικοί Τύποι Αναλογικών Φωτογραφικών Μηχανών, Αναλογικές – Ψηφιακές, ομοιότητες διαφορές. Το φορμά στην φωτογραφία. Χρωματική θερμοκρασία
 • Ανατομία Φωτογραφικών μηχανών, έλεγχος βάθους πεδίου και ταχύτητας, φωτόμετρα, μέθοδοι φωτομέτρησης. Το ζωνικό σύστημα στην αναλογική φωτογραφία.
 • Προοπτική και παραμορφώσεις, φίλτρα
 • Είδη φιλμ, Αρνητικά και θετικά έγχρωμα φιλμ, Φυσικός και Τεχνητός φωτισμός, τρόποι φωτισμού,
 • Εστιακή απόσταση του φακού. Ταξινόμηση των φακών (ευρυγώνιος, νορμάλ, τηλεφακός, φακοί ζουμ). Το διάφραγμα, οι ταχύτητες φωτοφρακτών, η ευαισθησία του φιλμ.
 • Όργανα μέτρησης του φωτός – φωτόμετρο – κελβινόμετρο – φλασόμετρο. Έλεγχος έκθεσης. Bracketing.
 • Είδη και ιδιότητες των φωτογραφικών φακών. Υπερεστιακή απόσταση, βάθος πεδίου, παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται. Σκοτεινός θάλαμος και ασπρόμαυρη και έγχρωμη φωτογραφία. Διαδικασία εμφάνισης ενός ασπρόμαυρου και έγχρωμου φιλμ, διαδικασία εκτύπωσης μιας ασπρόμαυρης φωτογραφίας, εκτυπώσεις εξ επαφής, φωτογράμματα. camera.

 

Εργαστηριακό μέρος

Υλοποίηση ασκήσεων φωτόγραμμα, κοντάκτ, εμφάνιση του φιλμ, προετοιμασία των χημικών, χημική διαδικασία, εκτύπωση φωτογραφιών από αρνητικά, σωστές και λανθασμένες εκτυπώσεις από σωστά η λάθος αρνητικά, μάσκες σκιάσεις καψίματα, έλεγχος του contrast (αντίθεσης) στην εμφάνιση και στην εκτύπωση, καταγραφή μεγάλου και μικρού βάθους πεδίου, καταγραφή κινούμενου αντικειμένου, ειδικές τεχνικές λήψης και εκτύπωσης ασπρόμαυρων φωτογραφιών.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • The Camera, Ansel Adams, Εκδ. Little, Brown and Company, New York, 1980.
 • The Negative, Ansel Adams, Εκδ. Little, Brown and Company, New York, 1980.
 • The Print, Ansel Adams, Εκδ. Little, Brown and Company, New York, 1980.
 • The Manual of Photography, R. Jacobson, S. Ray, Εκδ. Focal Press, 1991.
 • John P. Schaefer Ansel Adams. Ansel Adams guide. Basic techniques of Photography Book 1, Εκδ. Little, Brown and Company, 1992.
 • John P. Schaefer Ansel Adams. Ansel Adams guide. Basic techniques of Photography Book 2, Εκδ. Little, Brown and Company, 1992.
 • Τάσος Σχίζας, Η τεχνική της αναλογικής κ της ψηφιακής φωτογραφίας. Φωτογραφικό Είδωλο, 2014.
 • John Hedgecoe, Νέο βιβλίο του φωτογράφου, Μετάφραση Κ. Συρράκος, Παπασωτηρίου 2010.