ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

Π-7040

Semester:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Misc ( ΜΕΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Η φωτογράφιση θεμάτων που απαιτούν τεχνικές καταγραφής και ανάδειξης κτιρίων
 • Η ικανότητα διαχείρισης και επεξεργασίας ψηφιακών φωτογραφικών αρχείων
 • Ψηφιακή επεξεργασία του υπάρχοντος φωτισμού, των σφαλμάτων των φακών και της αρχιτεκτονικής προοπτικής
 • Η ικανότητα μέσω της ψηφιακής επεξεργασίας της φωτογραφίας της τελικής απόδοσης αρχιτεκτονικών θεμάτων με περιορισμούς στον φωτισμό και στον χώρο.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 • Λήψη αποφάσεων 
 • Αυτόνομη εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Περίγραμμα

Θεωρία

 • Ιστορία της αρχιτεκτονικής φωτογραφίας, από την cameraobscuraστον μεσοπόλεμοαπό τον Φονξιοναλισμό στην υποκειμενικότητα σχολή Bauhaus, η μεταπολεμική τάση
 • Εισαγωγή στην σύγχρονή αρχιτεκτονική φωτογραφία από τον αρχιτέκτονα στον φωτογράφο διαφορές και ομοιότητες.
 • Η χρήση της αρχιτεκτονικής φωτογραφίας
 • Ιδιαιτερότητες και περιορισμοί
 • Η φωτογραφική λήψη
 • Η διόρθωση της προοπτικής
 • Οι φακοί, χρήση και παραμορφώσεις
 • Ο φωτισμός στην αρχιτεκτονική φωτογραφία
 • Μέγεθος και ποιότητα της εικόνας
 • Ψηφιακή επεξεργασία της αρχιτεκτονικής φωτογραφίας η φωτογράφιση του μη εφικτού
 • Προγράμματα (λογισμικά) ψηφιακής επεξεργασίας φωτογραφίας στην αρχιτεκτονική φωτογραφία

 

Εργαστήριο

 1. Εισαγωγή & θεωρητική προσέγγιση του εργαστηρίου
 2. Ψηφιακή επεξεργασία διόρθωσης προοπτικής, αναλογιών, μεγεθών, αποκατάστασης συνδυασμών, ενώσεων, φωτισμού. Επίδειξη διορθώσεων λήψης
 3. Διορθώσεις με TRANSFORM απλής εικόνας που παρέχεται από τον καθηγητή
 4. Σύνθεση κτιρίων. Πολλαπλή φωτογράφιση στοιχείων δύο κτιρίων, έτσι ώστε να συνδυαστούν για την τελική και ολοκληρωμένη απόδοση των. 
 5. Παράλληλη φωτογράφιση κτιρίων των δύο όψεων Οικοδομικού Τετραγώνου σε ορθή προβολή και κατά άξονες.
 6. Επεξεργασία και ένωση των κτιρίων.
 7. Πανοραμική φωτογραφία. Κυκλική φωτογράφιση, αστικού χώρου και φυσικού περιβάλλοντος
 8. Ψηφιακή επεξεργασία της ένωσης.
 9. Νυκτερινή Φωτογράφιση 2 δημοσίων ή επαγγελματικών κτηρίων
 10. ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Φωτογράφιση και παρουσίαση ενός κτιρίου της επιλογή σας, όπου θα φωτογραφηθεί εξωτερικά και εσωτερικά, καθώς και στις αρχιτεκτονικές του λεπτομέρειες, αποδίδοντας το με αντικειμενικό τρόπο (καταγραφή) και ελεύθερα προσωπικά (καλλιτεχνικά).

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Ackerman, James S. “On the Origins of Architectural Photography.”
 • Agrest, Diana. Architecture from Without: Theoretical Framings for a Critical Practice. Cambridge, Mass: MIT Press, 1991.
 • Art and Architecture: 2008 in pictures.
 • Barthes, Roland. “Ρητορική της εικόνας.”
 • Documentation of architecture: photography as an objective tool?
 • Furneau – Jordan, Robert. Ιστορία της αρχιτεκτονικής / ΡόμπερτΦυρνώ – Τζόρνταν Εκδ. Πρωτοπορία ISBN 960-7183-28-2, ISBN-13 978-960-7183-28-6
 • La storia del la architettura 1905 2008 di Luigi Prestinenza Puglisi