ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ Ι

Κωδικός Μαθήματος:

Π-6020

Semester:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Misc ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να εισάγει τους φοιτητές στον κόσμο των Πολυμέσων, των Διαδραστικών Πολυμέσων. Γίνεται ανάλυση και αξιολόγηση σύγχρονων διαδραστικών εφαρμογών και μέσα από μια σειρά ασκήσεων, οι φοιτητές αποκτούν εμπειρία στη χρήση λογισμικών, που συνήθως, χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση της διαδραστικότητας. Τέλος οι φοιτητές επικεντρώνονται στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και τη δημιουργία μιας δικής τους διαδραστικής εφαρμογής.

Γενικές Ικανότητες

 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Περίγραμμα

Θεωρία

Πολυμέσα – Διαδραστικά πολυμέσα – Υπερμέσα – Εφαρμογές πολυμέσων – Δομικά στοιχεία πολυμέσων (κείμενο, ήχος, εικόνες και γραφικά, κίνηση, βίντεο) – Τα προγράμματα λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τον χειρισμό κειμένου, γραφικών, ήχου, βίντεο και κίνησης σε ένα έργο πολυμέσων – Οι πλατφόρμες υπολογιστών που χρησιμοποιούνται όπως είναι τα Windows και τα Macintosh – Υλικά εξαρτήματα, όπως οι σκληροί δίσκοι, όπου περιλαμβάνονται στις συσκευές μνήμης και αποθήκευσης, οι συσκευές εισόδου και εξόδου, όπως μικρόφωνα, συστήματα εγγραφής, ηχεία, οθόνες.

 

Εργαστήριο

Εξοικείωση των φοιτητών με το λογισμικό πρόγραμμα, InDesign, σχεδιασμού σελίδων, για τη δημιουργία ψηφιακών βιβλίων, με διαδραστικό περιεχόμενο (links, bookmarks, video, κουμπιά), για τη δημιουργία ψηφιακών περιοδικών και διαδραστικών αρχείων PDF. Το μάθημα περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση μέσα από σειρά ειδικών ασκήσεων.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Tay Vaughan, Πολυμέσα : Αναλυτικός Οδηγός, Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας,2011
 • Adobe InDesign CC Βήμα προς Βήμα, Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας,2014
 • Tay Vaughan , Multimedia: Making It Work, Fifth Edition, (2001)
 • A. Dix, J. Finlay, G.Abowd, R. Beale, Human –Computer Interaction, ΕκδόσειςPrentice Hall, Third Edition 2004