ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κωδικός Μαθήματος:

Π-6050

Semester:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Misc ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι σπουδαστές την ιστορία της χρήσης της φωτογραφικής εικόνας στη διαφήμιση. Τα είδη, την εξέλιξή τους καθώς και την ρητορική της διατύπωσης των φωτογραφικών εικόνων στην διαφήμιση.

Γενικές Ικανότητες

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές πρέπει:

 • Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν στις διαφημιστικές καταχωρήσεις τα ρητορικά σχήματα.
 • Να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν φωτογραφικές συνθέσεις που τα αξιοποιούν.
 • Να αποκτήσουν την ικανότητα να βρίσκουν δημιουργικές λύσεις στην σύνθεση διαφημιστικών φωτογραφικών εικόνων.

 

Περίγραμμα

Θεωρία

Η κωδικοποίηση του φωτογραφικού μηνύματος. Η έννοια του στερεότυπου στην διαφημιστική εικόνα. Η εικονοποίηση του ρηματικού μηνύματος. Η ρητορική της φωτογραφικής εικόνας στην διαφήμιση. Oι ρητορικές ενέργειες και σχέσεις. Σχήματα προσθήκης (Επανάληψη, Ομοιότητα, Αντίθεση, Διπλή έννοια και Παράδοξο). Σχήματα απάλειψης (Έλλειψη, Περίφραση, Aναστολή, Tαυτολογία). Η Μεταφορά και η Μετωνυμία στην διαφημιστική φωτογραφία.Η κωδικοποίηση του φωτογραφικού μηνύματος. Η έννοια του στερεότυπου στην διαφημιστική εικόνα. Η εικονοποίηση του ρηματικού μηνύματος. Η ρητορική της φωτογραφικής εικόνας στην διαφήμιση. Oι ρητορικές ενέργειες και σχέσεις. Σχήματα προσθήκης (Eπανάληψη, Oμοιότητα, Aντίθεση, Διπλή έννοια και Παράδοξο). Σχήματα απάλειψης (Έλλειψη, Περίφραση, Aναστολή, Tαυτολογία). Η Μεταφορά και η Μετωνυμία στην διαφημιστική φωτογραφία.

 

Εργαστήριο

Φωτογράφιση αντικειμένων που απαιτούν ιδαίτερες φωτιστικές συνθήκες (διαφανές-μεταλλικό-αδιαφανές) – Απλές λήψεις που στοχεύουν στην υποστήριξη του διαφημιζόμενου αντικειμένου (φόντο-στοιχεία υποστήριξης) – Λήψεις προιόντων με χρήση υποστηρικτικών στοιχείων – Δημιουργία ελεύθερου θέματος με χρήση των κωδίκων της διαφημιστικής επικοινωνίας (δημιουργικό stilllife) – Ψηφιοποίηση, επεξεργασία, εισαγωγή και χρήση των φωτογραφιών σε εκδοτικά προγράμματα.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Frank Jefkins,  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, Ελλάδα, Κλειδάριθμος, 2008
 • BelchG. – BelchM,  Διαφήμιση και Προώθηση, Ελλάδα, Τζόλιας, 2012
 • C. Arens, W.Arens, M.Weigold, D.Scheafer ,  Αποτελεσματική Διαφήμιση, Ελλάδα, Rosili, 2015
 • Dave Saunders , The World’s Best Advertising Photography , Hardcover – August 1, 1994
 • Δουλκέρη Τέσσα,  Διαφήμιση και επικοινωνία, Ελλάδα, Παπαζήσης, 2001
 • Γιαχανατζής Γιάννηs,  Η παραπλάνηση στη διαφήμιση και στην πολιτική, Κάκτος, 1998
 • Belch George E., Belch Michael A., Διαφήμιση και προώθηση, Ελλάδα, Τζιόλα, 2010
 • Jhally Sut,   Οι κώδικες της διαφήμισης, Ελλάδα, Καστανιώτης, 1997
 • Chapnick Ben, The Art of Advertising Photography,  Black Star Rising 2009
 • James Webb Young A technique for producing ideas: A simple five step formula for producing ideas Paperback, Waking Lion Press, 2015 
 • Jonah Berger, Contagious: Why Things Catch On Paperback , New York, Simon & Schuster Paperbacks, 2013