ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

Π-5030

Semester:

Ε' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Misc ( ΜΕ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός είναι να δώσει στους σπουδαστές τις γνώσεις που είναι απαραίτητες στην ανάγνωση, δημιουργία και κυρίως στην ικανοποίηση ενός διαφημιστικού μηνύματος.

 

Γενικές Ικανότητες

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές πρέπει:

 • Να είναι σε θέση να προσδιορίσουν και να αναλύσουν τα σημαίνοντα στοιχεία μιας διαφημιστικής καταχώρησης.
 • Να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο αυτά διαμορφώνουν το οπτικό της μήνυμα
 • Να σχεδιάσουν μια φωτογραφική σύνθεση ικανή να εκφράσει ένα συγκεκριμένο νοηματικό περιεχόμενο.
 • Να αποκτήσουν την ικανότητα να φωτίζουν και να φωτογραφίζουν αντικείμενα με τεχνικές μηχανές.

 

Περίγραμμα

Θεωρία

H ανάλυση και μελέτη των τριών βασικών τρόπων έκφρασης και μετάδοσης ενός οπτικού μηνύματος (αναπαράσταση, ο συμβολισμός και η αφαίρεση) – O σκοπός της διαφήμισης- Η φωτογραφία στην διαφήμιση – Τα είδη της διαφημιστικής εικόνας – Ο ρόλος του κειμένου στην διαφημιστική εικόνα – Οι αφανείς λειτουργίες της διαφήμισης – Η θεωρία των κινήτρων, η φωτογραφία και το υποσυνείδητο – Σημειολογία της διαφημιστικού μηνύματος – Διαφημιστικά μοντέλα και οι επιμέρους ιδιαιτερότητές τους.

 

Εργαστήριο

 • Φωτογράφιση αντικειμένων με τεχνική μηχανή
 • Απλές λήψεις καταλόγου (pack shot) για την εξοικείωση με τις δυνατότητες της τεχνικής μηχανής (επιλογή φακού-επιλογή τύπου και μεγέθους φίλμ – φωτισμός – διαδικασία φωτογράφισης)
 • Φωτογράφιση με χρήση ψηφιακής πλάτης προσαρμοσμένης στην τεχνική μηχανή
 • Επεξεργασία αρχείων με χρήση αντίστοιχων προγραμμάτων (photoshop,illustrator κλπ)-διαστασιολόγηση-έλεγχος προς παράδοση αρχείων.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Μπέργκερ Τζον και συνεργάτες, Η εικόνα και το βλέμμα, Ελλάδα, Μεταίχμιο, 2011
 • Sobieszek Robert A. Τhe art of persuasion: a history of advertising photography Harry N Abrams Inc, 1988
 • Ντέιβ Σόντερς καi Σάντρα Μοριάρτι,  Professional Advertising Photography Trafalgar Square,1990
 • Fill Hunter,Steven Biver, Φως Επιστήμη και Μαγεία , Ελλάδα, Ακαδημία Δημιουργικής Φωτογραφίας, 2012
 • Freeman Michael Close-up photography, ILEX, 2004.
 • Dave Saunders, The World’s Best Advertising Photography Hardcover – August 1, 1994
 • Lou Lesko, Bobbi Lane, Advertising Photography: A Straightforward Guide to a Complex Industry, Boston, Thomson Course Technology PTR  2008
 • David Ogilvy, Ogilvy on Advertising Paperback, New York, Vintage books, 1985
 • Marty Neumeier, Zag: The Number One Strategy of High-Performance Brands, Berkeley, New Riders, 2007
 • Jon Steel,  Truth, Lies, and Advertising: The Art of Account Planning, USA, John Wiley & Sons Inc., 1998