ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κωδικός Μαθήματος:

Π-2040

Semester:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Misc ( ΜΕΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

 

Σκοπός του Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσει στους φοιτητές ειδικές τεχνικές ασπρόμαυρης αναλογικής φωτογραφίας, και να τους καταστήσει ικανούς να μπορούν να επιλέγουν τα φωτογραφικά υλικά να μπορούν να κατασκευάσουν φωτοευαίσθητες επιφάνειες και να έρθουν σε επαφή με τις φωτογραφικές αναλογικές τεχνικές του 19ου αιώνα με τις οποίες μπορούν να εκφραστούν δημιουργικά.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Συνεργασία με άλλους φοιτητές /τριες
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Περίγραμμα

 

Ειδικές τεχνικές: Ειδικές τεχνικές εκτύπωσης, έλεγχοςcontrast, Burning and dodging, Pushing Pulling, Bracketing, To flash στην φωτογραφία.Fill in. Φωτισμος tungsten. Φωτισμός και αντιγραφές. Φίλτρα στην αναλογική ασπρόμαυρη και έγχρωμη φωτογραφία. Μακροφωτογραφία. Πανοραμικές φωτογραφικές μηχανές. Στερεοσκοπικές φωτογραφικές μηχανές, Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, Αναλογική Υπέρυθρη φωτογραφία, Αναλογική Υπεριώδης φωτογραφία, Liquid Emoltion, Lith-ortho film και οι τεχνικές τους, Ειδικές τεχνικές σκοτεινού θαλάμου solarization εκτύπωση περιγράμματος, Bass relief, Τονιστές, Ασπρόμαυρα slides, Retouching-διορθώσεις, Τεχνικές Εκτύπωσης του 19ου αιώνα. Ειδικές τεχνικές φωτισμού.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Ansel Adams, The Camera, Εκδ. Little, Brown and Company, New York, 1980
 • Ansel Adams, The Negative, Εκδ. Little, Brown and Company, New York, 1980
 • Ansel Adams, The Print, Εκδ. Little, Brown and Company, New York, 1980
 • R. Jacobson, S. Ray. The Manual of Photography, Εκδ. Focal Press, 1991
 • John P. Schaefer Ansel Adams. Ansel Adams guide. Basic techniques of Photography Book 1, Little, Brown 1992
 • John P. Schaefer Ansel Adams. Ansel Adams guide. Basic techniques of Photography Book 2, Little, Brown 1992
 • Τάσος Σχίζας. Η τεχνική της αναλογικής και της ψηφιακής φωτογραφίας. Φωτογραφικό Είδωλο. 2014
 • John Hedgecoe. Το νέο βιβλίο του φωτογράφου. Μετάφραση Κ. Συρράκος Παπασωτηρίου 2010
 • Chris Marquardt and Monika Andrae. The Film Photography Handbook: Rediscovering Photography in 35mm, Medium, and Large Format
 • Robert Burley. Disappearance of Darkness: Photography at the End of the Analog Era
 • Christina Z. Anderson. Experimental Photography Workbook: A Manual of Analog Black & White Darkroom Practice