ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

Π-2050

Semester:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Misc ( ΜΕΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα είναι μια εισαγωγή στην τεχνολογία των ψηφιακών οπτικοακουστικών μέσων (εικόνα, ήχος, κείμενο) και στα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία δημιουργίας και επεξεργασίας τους. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν προχωρημένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αφορούν:

 • τις βασικές αρχές που διέπουν τη φύση των ψηφιακών μέσων,
 • τις απαιτήσεις ψηφιοποίησης των αναλογικών μέσων,
 • τις ιδιαιτερότητες των ψηφιακών μέσων και τις απαιτήσεις συμπίεσης και αποθήκευσής τους
 • τη σημασία επιλογής ψηφιακών μορφότυπων στη διαχείριση, επεξεργασία, επανάχρηση και διάθεση περιεχομένου
 • τις απαιτήσεις αποθήκευσης και διατήρησης των ψηφιακών μέσων
 • τις απαιτήσεις και τις βασικές τεχνικές επεξεργασίας των ψηφιακών μέσων

 

Γενικές Ικανότητες

 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Περίγραμμα

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ψηφιακά Μέσα —Βασικές Έννοιες και Αρχές, Από την αναλογική πληροφορία στα ψηφιακά δεδομένα – Ψηφιοποίηση, Ψηφιακή αναπαράσταση των μέσων, Ψηφιακές εικόνες και γραφικά, Ανάλυση, Συμπίεση, Μορφότυποι ψηφιακών αρχείων, Επεξεργασία και βελτιστοποίηση εικόνας, Ρυθμίζοντας του τόνους, Χρώμα –χρωματικά μοντέλα, χρωματικοί χώροι, διαχείριση χρώματος στην ψηφιακή ροή εργασίας, κείμενο και τυπογραφία,ψηφιακό κείμενο, σήμανση και μορφοποίηση κειμένου, χαρακτήρες, γραμματοσειρές, Υπερκείμενο, HTML και Ιστοσελίδες.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Κολοκυθάς, Κ., 2015. Ψηφιακά μέσα στις οπτικοακουστικές τέχνες. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
 • Nigel Chapman, Jenny Chapman. Digital Multimedia. West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd, 2009. Δεληγιάννης Γ., 2007.
 • Διαδραστικά Πολυμέσα και Ψηφιακή Τεχνολογία στις Τέχνες. Αθήνα: Fagotto
 • Κοκκώνης Μ., Πασχαλιδης Γ.,Μπαντιμαρούδης Φ., 2010. Ψηφιακά Μέσα. Αθήνα: Εκδ.Κριτική
 • Σημειώσεις μαθήματος
 • Επιγραμμικά βοηθήματα

Η βιβλιογραφία του μαθήματος διαμορφώνεται δυναμικά και είναι πάντοτε διαθέσιμη στην έναρξη του εξαμήνου μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης του Ιδρύματος.