ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Κωδικός Μαθήματος:

Π-6040

Semester:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Misc ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Η φωτογράφιση θεμάτων που απαιτούν ειδικές τεχνικές.
 • Η ικανότητα διαχείρισης και επεξεργασίας ψηφιακών φωτογραφικών αρχείων
 • Ψηφιακή επεξεργασία του υπάρχοντος φωτισμού
 • Η ικανότητα μέσω της ψηφιακής επεξεργασίας της τελικής απόδοσης φωτογραφικών θεμάτων με περιορισμούς στον φωτισμό και στον χώρο.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
 • Λήψη αποφάσεων 
 • Αυτόνομη εργασία

 

Περίγραμμα

Θεωρία

Φυσικός τεχνητός φωτισμός διαφορές και ομοιότητες, είδη φωτισμού, θερμοκρασία χρώματος, Color balance, Ψυχρός και θερμός φωτισμός, Φωτισμός και αποχρώσεις, προοπτική ανόρθωση, ορθή προβολή, η τρίτη διάσταση στην φωτογραφία, είδη φυσικού φωτισμού, περιορισμοί του φωτισμού, Ψηφιακές μέθοδοι επεξεργασίας φωτισμού (Adjusments, HDR, lighting effects, Ειδικές εφαρμογές φωτισμού) και ψηφιακές μέθοδοι επεξεργασίας της προοπτικής, των αναλογιών, του μεγέθους. 

 

Εργαστήριο

 1. Φωτογράφιση σε εξωτερικούς χώρους με διαφορετικές συνθήκες φωτισμού
 2. Ψηφιακές επεξεργασίες φωτισμού (αυτοκίνητο, άγαλμα, τοιχογραφία, μνημείο)
 3. Βασική ψηφιακή επεξεργασία 2 εικόνων κτιρίων που θα σας δοθούν από τον καθηγητή
 4. Φωτογράφιση τριών κτηρίων σε συνεχόμενο αστικό ιστό, πανταχόθεν ελεύθερο και γωνιακό, με φωτισμό που να αποδίδει την 3η διάσταση.  Η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας περιλαμβάνει:
  1. Άνοιγμα «Raw» αρχείου και πρώτη επεξεργασία της εικόνας,
  2. Διόρθωση προοπτικής, σε ορθή προβολή,
  3. Σβήσιμο εξωτερικών παρεμβάσεων, αντικατάσταση και αποκατάσταση στοιχείων,
  4. Διόρθωση φωτισμού, έκθεσης, χρώματος,
  5. Εκτύπωση της φωτογραφίας.
 5. Φωτογράφιση εσωτερικού χώρου
  1. με τον υπάρχοντα φωτισμό
  2. με την υποβοήθηση τεχνητού φωτισμού
 6. Ψηφιακή επεξεργασία φωτισμού
 7. Νυκτερινή Φωτογράφιση 2 δημοσίων ή επαγγελματικών κτηρίων

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Ackerman, James S. “On the Origins of Architectural Photography.”
 • Agrest, Diana. Architecture from Without: Theoretical Framings for a Critical Practice. Cambridge, Mass: MIT Press, 1991.
 • Art and Architecture: 2008 in pictures. http://static.guim.co.uk/Guardian /arts/gallery/2008/jan/02/art/galllecorb-3597.jpg, (accessed 1 December 2009).
 • Barthes, Roland. “Ρητορική της εικόνας.”
 • Documentation of architecture: photography as an objective tool?
 • Furneau – Jordan, Robert. Ιστορία της αρχιτεκτονικής / ΡόμπερτΦυρνώ – ΤζόρντανΕκδ. Πρωτοπορία ISBN 960-7183-28-2,
 • Σημειώσεις Ψηφιακής επεξεργασίας Φωτογραφίας Γ.Αθανασόπουλος-Γ.Μαχιάς