ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κωδικός Μαθήματος:

Π-1010

Semester:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Misc ( ΜΕΥ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Η κατανόηση της αναγκαιότητας της θεωρίας της φωτογραφίας και της εξέλιξης της μέχρι σήμερα.
 • Η κατανόηση της έννοιας της είδους και ο σημαντικός ρόλος του στην επικοινωνία.
 • Η κατανόηση και κριτική μελέτη της έννοιας του κανόνα και του ρόλου του μουσείου και των ιδιωτικών συλλογών στην συγγραφή των ιστοριών της φωτογραφίας.
 • Η κατανόηση της ιδιαιτερότητας της φωτογραφικής εικόνας σε σχέση με άλλες μορφές αναπαράστασης. Ειδικότερα η κατανόηση της αναλογικής φύσης της φωτογραφικής εικόνας και η διαπίστωση ομοιότητας ανάμεσα στη φωτογραφία και την ορατή πραγματικότητα.
 • Η κατανόηση της σχέσης μνήμης και φωτογραφικής εικόνας καθώς και ο ρόλος της φωτογραφίας στην συλλογική μνήμη.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Περίγραμμα

Θεωρία

 • Εισαγωγή στην θεωρία της φωτογραφίας και σύντομη αναδρομή στην εξέλιξη της μέχρι σήμερα. Οι νέοι τρόποι σκέψης που αναπτύχθηκαν μέσω της θεωρίας της φωτογραφίας για την χρήση της φωτογραφικής εικόνας σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.
 • Η έννοια του είδους και ο ρόλος του στην επικοινωνία. Είδη που υιοθέτησε η φωτογραφία από την ακαδημαϊκή ζωγραφική και είδη που αναπτύχθηκαν λόγω της ταυτοποιητικής σχέσης της φωτογραφίας με την πραγματικότητα.
 • Οι ιστορίες φωτογραφίας του κανόνα, ο ρόλος του μουσείου και των ιδιωτικών συλλογών στην διαμόρφωσή τους. Από την ζωγραφική στην φωτογραφική εικόνα. Η συζήτηση για την φωτογραφία ως τέχνη.
 • Οπτική μνήμη και φωτογραφική εικόνα. Η φωτογραφία ενθύμιο. Η αναπαριστώσα ύλη της φωτογραφίας. Φωτογραφία και μνήμη: Παράδειγμα μελέτης: Ο Φωτεινός Θάλαμος του Roland Barthes. Φωτογραφία και συλλογική μνήμη: Παράδειγμα μελέτης τα φωτογραφικά αρχεία.
 • Η φωτογραφημένη πραγματικότητα. Η πεποίθηση πως φωτογραφία οφείλει να μοιάζει με την ορατή πραγματικότητα. Η έννοια του «αυτό υπήρξε» την στιγμή της φωτογράφισης του Roland Barthes. Παράδειγμα μελέτης οι φωτογραφίες ρεπορτάζ στον τύπο και τα κείμενα που τις συνοδεύουν.

 

Εργαστήριο
Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος αποσκοπεί στην εμβάθυνση της σχέσης της οπτικής αντίληψης και της φωτογραφικής απεικόνισης μέσω της δημιουργίας αφαιρετικών συνθέσεων όπου πρωτεύοντα ρόλο ενέχουν οι γραμμές, τα σχήματα, οι υφές, οι οπτικές γωνίες, ο φυσικός φωτισμός, η κλίμακα, το βάθος πεδίου και η ευκρίνεια.

Στο δεύτερο μέρος του εργαστηρίου ζητούμενο είναι η επιλογή εικόνων από το διαδίκτυο οι οποίες θα καταδεικνύουν την αντίληψη πως η φωτογραφία οφείλει να μοιάζει με την ορατή πραγματικότητα περισσότερο μέσω της λεζάντας της και λιγότερο μέσω αυτού το οποίο απεικονίζει.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Αντωνιάδης, Κ. Λανθάνουσα Εικόνα, Μωρεσόπουλος / Φωτογραφία, 1999.
 • Arnheim, R. Τέχνη και Οπτική Αντίληψη, Θεμέλιο, 2005.
 • Barthes, R. Ο Φωτεινός θάλαμος, Κέδρος, 2008.
 • Bate, D. Photography – Key Concepts, Berg, 2009.
 • Berger, John. H Εικόνα και το Βλέμμα, Μεταίχμιο, 2011.
 • Freund, G. Photography and Society (1st Edition 1974), London: Gordon Fraser, 1980.
 • Frizot, M. (ed.). A New History of Photography, Koln: Koneman, 1994.
 • Gombrich, E. Τέχνη και Ψευδαίσθηση, Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα, 1995.
 • Jeffrey, L. Φωτογραφία: Συνοπτική Ιστορία, Εκδόσεις Φωτογράφος, 1997.
 • Lemagny, J.C. and Rouille, A. (eds). A History of Photography, London: Cambridge University Press, 1987.
 • Newhall, B. History of Photography 1839-1937, ΜΟΜΑ, 1982
 • Newhall, B. The History of Photography: From 1839 to the Present Day, London: Secker and Warburg, 1964.
 • Rosenblum, N. A World History of Photography, New York: Abbeville Press, 1984.
 • Rosenblum, N. A History of Women Photographers, New York: Abbeville Press, 1994.
 • Susan Sontag. Περί Φωτογραφίας, Εκδόσεις Φωτογράφος, 1993.
 • Susan Sontag. Παρατηρώντας τον Πόνο των Άλλων, Εκδόσεις Scripta, 2003.
 • Wells, L. Εισαγωγή στη Φωτογραφία, Εκδόσεις Πλέθρον, 2007.